Sobota, 26 Lipca 2014

Logowanie do serwisu obs?ugi lokator?w

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA LOKATOR

DABROWA G?RNICZA
UL. ADAMIECKIEGO 11
Centrala: 032 262 20 33
Sekretariat: 032 262 34 14
Fax: 032 262 43 31

Przetargi i Ogłoszenia

OGŁOSZENIE

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR”

ogłasza wybór ofert na najem n/w lokali użytkowych:

1. ul. Legionów Polskich 141/1 kl. III, w budynku mieszkalnym, parter, wejście z klatki schodowej  powierzchnia: 37,74 m2  spłata kredytu: 0,03 zł miesięcznie  odsetki od kredytu: 0,06 zł miesięcznie  urządzenia techniczne: c.o., możliwość podłączenia zimnej wody, w.c.  c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (nieopomiarowane)  zimna woda według zużycia i stawek PWiK  podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 7,50 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców. Wadium: 100,00 zł

2. ul. Legionów Polskich 147/1 kl. I, w budynku mieszkalnym, parter, wejście z klatki schodowej  powierzchnia: 16,00 m2  spłata kredytu: 0,01 zł miesięcznie  odsetki od kredytu: 0,02 zł miesięcznie  urządzenia techniczne: c.o., c.w.u., zimna woda, w.c.  c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane)  c.w.u. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.w.u. (opomiarowane)  zimna woda według zużycia i stawek PWiK  podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 7,00 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Lokal w okresie wypowiedzenia od dnia 01.04.2014 r. do dnia 30.09.2014 r. Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców. Wadium: 100,00 zł Uwaga: obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu wypowiedzenia.

3. ul. Legionów Polskich 143A/2 w pawilonie wolnostojącym, parter, wejście z zewnątrz pawilonu od strony budynku ul. Legionów Polskich 143  powierzchnia: 73,41 m2  urządzenia techniczne: c.o., c.w.u., zimna woda, w.c.  c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (nieopomiarowane)  c.w.u. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.w.u. (opomiarowane)  zimna woda według zużycia i stawek PWiK  podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 10,00 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla pozostałych najemców pawilonu. Wadium: 180,00 zł

4. ul. Legionów Polskich 147/3 kl. II, w budynku mieszkalnym, parter,wejście z klatki schodowej  powierzchnia: 20,60 m2  urządzenia techniczne: c.o., c.w.u., zimna woda, w.c.  c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (nieopomiarowane)  c.w.u. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.w.u. (opomiarowane)  zimna woda według zużycia i stawek PWiK  podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 9,50 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Lokal w okresie wypowiedzenia od dnia 01.07.2014r. do dnia 30.09.2014r. Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców. Wadium: 100,00 zł Uwaga: obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu wypowiedzenia.

5. ul. Dąbrowskiego 36, w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku  powierzchnia: 33,00 m2  spłata kredytu: 0,07 zł miesięcznie  odsetki od kredytu: 0,16 zł miesięcznie  urządzenia techniczne: c.w.u., zimna woda, w.c.  c.w.u. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.w.u. (opomiarowane)  zimna woda według zużycia i stawek PWiK  podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 13,00 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców (nie handlowa). Wadium: 100,00 zł.

6. ul. Kołłątaja 6A/2 pawilon wolnostojący, jednokondygnacyjny, wejście z zewnątrz  powierzchnia: 32,00 m2  urządzenia techniczne: ---  podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 6,00 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Branża: pomieszczenie magazynowe Wadium: 100,00 zł.

7. ul. 1 Maja 38A/2, w pawilonie wolnostojącym, parter, wejście z zewnątrz  powierzchnia: 41,58 m2  urządzenia techniczne: zimna woda, w.c.  zimna woda według zużycia i stawek PWiK  podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 8,00 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Lokal w okresie wypowiedzenia od dnia 01.02.2014 r. do dnia 31.07.2014 r. Branża: biurowa, handlowa lub usługowa. Wadium: 105,00 zł Uwaga: obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu wypowiedzenia.

8. ul. Leśna 5 kl. II , w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku  powierzchnia: 8,80 m2  urządzenia techniczne: c.o., możliwość podłączenie zimnej wody  c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane)  podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 9,50 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Lokal w okresie wypowiedzenia od dnia 01.07.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. Branża: magazynowa, biurowa lub handlowa nie uciążliwa dla mieszkańców. Wadium: 100,00 zł.

9. ul. Piłsudskiego 32 nr III , w budynku mieszkalnym, parter, wejście przez klatkę schodową  powierzchnia: 20,40 m2  urządzenia techniczne: c.o., ciepła woda, zimna woda, w.c.  c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane)  c.w.u. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.w.u. (opomiarowane)  zimna woda według zużycia i stawek PWiK  podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 8,00 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców. Wadium: 100,00 zł.

10. ul. Kasprzaka 46/7 , w pawilonie wolnostojącym I piętro pawilonu  powierzchnia: 297,89 m2  spłata kredytu: 0,31 zł miesięcznie  odsetki od kredytu: 0,41 zł miesięcznie  urządzenia techniczne: c.o., zimna woda, w.c.  c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (wg kosztów, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni)  zimna woda według zużycia i stawek PWiK  podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 6,50 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Lokal w okresie wypowiedzenia od dnia 01.06.2014 r. do dnia 31.10.2014 r. Branża: lokal przystosowany pod działalność gastronomiczną, pozostała działalność handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla pozostałych użytkowników. Wadium: 740,00 zł

11. ul. Tysiąclecia 12 nr A, w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku  powierzchnia: 20,00 m2  urządzenia techniczne: ---  podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 10,50 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców. Wadium: 100,00 zł.

12. ul. Topolowa 26/4, w budynku mieszkalnym, taras wejście z zewnątrz budynku  powierzchnia: 54,70 m2  spłata kredytu: 0,15 zł miesięcznie  odsetki od kredytu: 0,21 zł miesięcznie  urządzenia techniczne: zimna woda, w.c., możliwość podłączenia c.o. i c.w.u.  zimna woda według zużycia i stawek PWiK  podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 7,50 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Lokal w okresie wypowiedzenia od dnia 01.04.2014 r. do dnia 30.09.2014 r. Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców Wadium: 140,00 zł Uwaga: obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu wypowiedzenia.

13. ul. Topolowa 26/5A, w budynku mieszkalnym, parter, wejście przez klatkę schodową  powierzchnia: 16,30 m2  urządzenia techniczne: ---  podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 7,00 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców. Wadium: 100,00 zł.

14. ul. Topolowa 22/1, w budynku mieszkalnym, parter, wejście przez klatkę schodową  powierzchnia: 18,70 m2  spłata kredytu: 0,03 zł miesięcznie  odsetki od kredytu: 0,06 zł miesięcznie  urządzenia techniczne: możliwość podłączenia zimnej wody – ujecie zaślepione  podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 6,00 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców. Wadium: 100,00 zł.

15. ul. Topolowa 20/1, w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku  powierzchnia: 17,10 m2  urządzenia techniczne: c.o., zimna woda, w.c.  c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane)  zimna woda według zużycia i stawek P.W. i K.  podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 8,00 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców. Wadium: 100,00 zł.

16. ul. Topolowa 24/10, w budynku mieszkalnym, taras, wejście z zewnątrz budynku  powierzchnia: 13,60 m2  spłata kredytu: 0,04 zł miesięcznie  odsetki od kredytu: 0,05 zł miesięcznie  urządzenia techniczne: c.w.u., zimna woda  c.w.u. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.w.u. (opomiarowane)  zimna woda według zużycia i stawek P.W. i K.  podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 7,00 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami. Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców. Wadium: 100,00 zł.

U W A G A: SPÓŁDZIELNIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE OPÓŹNIENIE PRZEKAZANIA LOKALU, WYNIKAJĄCE Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY.

Osoby zainteresowane wynajmem w/w lokali winny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie do skrzynki w pokoju nr 38 /Sekretariat Spółdzielni/ w terminie do 28.07.2014 r. do godz.14.00.

OFERTA WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WINNA ZAWIERAĆ:

 • dane osobowe lub dane firmy,
 • adres lokalu,
 • proponowaną opłatę eksploatacyjną,
 • proponowany rodzaj działalności,
 • ksero dowodu wpłaty wadium wpłaconego na konto PKO BP S.A. I Oddział Dąbrowa Górnicza nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091,
 • nr konta bankowego celem zwrotu wadium w przypadku nie wybrania oferty,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie nazwiska, nazwy firmy w ogłoszeniu o wynikach wyboru ofert oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami/.

OFERENT SKŁADAJĄCY OFERTĘ WINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU W OPŁATACH WOBEC SPÓŁDZILENI MIESZKANIOWEJ ”LOKATOR”. OFERTY BEZ ZAŁĄCZONEGO DOWODU WPŁATY WADIUM NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Wyniki ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w dniu 30.07.2014 r. po godz.12.00. Po ogłoszeniu wyników, wadium zaliczone zostanie na poczet przyszłego czynszu, jeśli oferta zostanie wybrana, natomiast jeśli oferta nie zostanie wybrana wadium zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyboru, przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu. Nie zawarcie umowy najmu przez osobę, której oferta została wybrana w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników powoduje przepadek wadium, a lokal będzie ponownie uczestniczył w wyborze ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dochodzenia od w/w osoby pokrycia strat z tytułu nie zawarcia umowy (np. z tytułu pustostanu).

WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA W/W LOKALE UŻYTKOWE JEST WPŁATA KAUCJI W WYSOKOŚCI MINIMUM 3-KROTNEGO MIESIĘCZNEGO CZYNSZU I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z LOKALU.

Kaucja ma na celu zabezpieczenie należności Spółdzielni z tytułu najmu lokalu /zabezpieczenie z tytułu należności czynszowych i opłat/. Kaucja zostanie przekazana na rachunek bieżący i będzie oprocentowana w wysokości ustalonej przez BP PKO. Kaucja podlegać będzie zwrotowi po zakończeniu umowy najmu. Najemca, z którym Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu użytkowego nie może podnajmować w całości danego lokalu.

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA UZASADNIENIA ORAZ ODSTĄPIENIA OD WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

 Umowa najmu lokalu użytkowego i Regulamin wyboru ofert do wglądu w pokoju nr 31 oraz w biurach Administracji.

OGŁOSZENIE 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR”

ogłasza wybór ofert na najem n/w lokalu użytkowego:

1. ul. Kościuszki 19 nr 8/4, w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku  powierzchnia: 51,00 m2  urządzenia techniczne: c.o., zimna woda  c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (według poniesionych kosztów)  zimna woda według zużycia i stawek PWiK  podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie  opłata eksploatacyjna wywoławcza: 30,00 zł/m2 p. u. miesięcznie  VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Lokal wymaga remontu i wyposażenia wg poniższych wytycznych:

 • wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej z osprzętem oraz montaż licznika energii elektrycznej,
 • montaż grzejników,
 • wykonanie w.c.,
 • wykonanie sufitów podwieszanych,
 • wykonanie podłóg,
 • malowanie ścian i sufitów,
 • wymiana drzwi wewnętrznych.

Najemca w/w zakres prac remontowych wykona we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów. Najemca zobowiązany jest wystąpić do Spółdzielni o wydanie warunków technicznych dotyczących zakresu prac remontowych.

Termin wykonania prac remontowych – 60 dni od dnia zawarcia umowy najmu. Najemca zwolniony jest z opłaty eksploatacyjnej na okres trwania remontu lokalu, nie dłużej niż na 60 dni od daty zawarcia umowy najmu.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony tj. 5 lat.

Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.

Wadium: 160,00 zł.

Osoby zainteresowane wynajmem w/w lokali winny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie do skrzynki w pokoju nr 38 /Sekretariat Spółdzielni/ w terminie do 28.07.2014 r. do godz.14.00.

OFERTA WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WINNA ZAWIERAĆ:

 • dane osobowe lub dane firmy,
 • adres lokalu,
 • proponowaną opłatę eksploatacyjną,
 • proponowany rodzaj działalności,
 • ksero dowodu wpłaty wadium wpłaconego na konto PKO BP S.A. I Oddział Dąbrowa Górnicza nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091,
 • nr konta bankowego celem zwrotu wadium w przypadku nie wybrania oferty,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie nazwiska, nazwy firmy w ogłoszeniu o wynikach wyboru ofert oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami/.

OFERENT SKŁADAJĄCY OFERTĘ WINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU W OPŁATACH WOBEC SPÓŁDZILENI MIESZKANIOWEJ ”LOKATOR”. OFERTY BEZ ZAŁĄCZONEGO DOWODU WPŁATY WADIUM NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Wyniki ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w dniu 30.07.2014 r. po godz.12.00. Po ogłoszeniu wyników, wadium zaliczone zostanie na poczet przyszłego czynszu, jeśli oferta zostanie wybrana, natomiast jeśli oferta nie zostanie wybrana wadium zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyboru, przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu. Nie zawarcie umowy najmu przez osobę, której oferta została wybrana w ciągu 30 dni od daty ogłoszenia wyników powoduje przepadek wadium, a lokal będzie ponownie uczestniczył w wyborze ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dochodzenia od w/w osoby pokrycia strat z tytułu nie zawarcia umowy (np. z tytułu pustostanu).

WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA W/W LOKALE UŻYTKOWE JEST WPŁATA KAUCJI W WYSOKOŚCI MINIMUM 3-KROTNEGO MIESIĘCZNEGO CZYNSZU I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z LOKALU.

Kaucja ma na celu zabezpieczenie należności Spółdzielni z tytułu najmu lokalu /zabezpieczenie z tytułu należności czynszowych i opłat/. Kaucja zostanie przekazana na rachunek bieżący i będzie oprocentowana w wysokości ustalonej przez BP PKO. Kaucja podlegać będzie zwrotowi po zakończeniu umowy najmu. Najemca, z którym Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu użytkowego nie może podnajmować w całości danego lokalu.

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA UZASADNIENIA ORAZ ODSTĄPIENIA OD WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Umowa najmu lokalu użytkowego i Regulamin wyboru ofert do wglądu w pokoju nr 31 oraz w biurach Administracji.

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR"

w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

ogłasza przetargi nieograniczony na docieplenie budynków mieszkalnych
w Dąbrowie Górniczej przy:

 • UL. LUDOWA 1,
 • UL. DĄBSKIEGO 9,
 • UL. LEGIONÓW POLSKICH 135,
 • UL. KOŚCIUSZKI 20,
 • UL. MICKIEWICZA 36,
 • UL. MORCINKA 16,
 • UL. TOPOLOWA 18,
 • UL. TOPOLOWA 20.

Istotne warunki przetargów określają specyfikacje, za które należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł za każdy wyżej wyszczególniony budynek.

Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20 w godz. 9.00 - 14.00, tel. 32 262 20 33 w. 314.

Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 01.08.2014r. w Sekretariacie Spółdzielni. Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR”

w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

zaprasza do złożenia oferty w drodze przetargu nieograniczonego na:

Opracowanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji wraz z robotami towarzyszącymi dla budynków mieszkalnych w Dąbrowie Górniczej przy ulicy:

 • Ludowa 17,
 • Dąbskiego 7,
 • Legionów Polskich 111; 147,
 • Mireckiego 9,
 • Dąbrowskiego 4,
 • 1 Maja 1,
 • Cieplaka 11,
 • Korczaka 11; 12,
 • Krasińskiego 3,
 • Tysiąclecia 8; 10,
 • Topolowa 24.

W ofercie należy przedstawić wycenę dokumentacji odrębnie dla każdego budynku.

Termin wykonania dokumentacji w nieprzekraczalnym terminie do 28.11.2014r.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja i notatki służbowe, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50,00zł.

Oferta winna być zabezpieczona i złożona do dnia 04.08.2014r. do godz. 15:00 w Sekretariacie Spółdzielni. Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

Informacji udziela kierownik Działu Inwestycji i Remontów inż. Andrzej Łuczyński tel. 262 20 33 w. 342.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dla Wykonawców wyłonionych w przetargu na realizację robót remontowych w 2014r.

 Spółdzielnia Mieszkaniowa "L O K A T O R"

w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

zaprasza do złożenia pisemnej oferty na wykonanie:

wymiany nawierzchni ciągu pieszo – jezdnego przy budynku mieszkalnym ul. Os. Robotnicze 8 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki zapytania ofertowego określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 20 zł na konto S.M. ”Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.

Informacje szczegółowe odnośnie warunków zapytania ofertowego można uzyskać w pokoju nr 20 w godz. 9.00 - 14.00. Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 07.08.2014r. do godziny 13.00 w Sekretariacie Spółdzielni. Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte bez podania przyczyn.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Dla Wykonawców wyłonionych w przetargu na realizację robót remontowych w 2014r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "L O K A T O R"

w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

zaprasza do złożenia pisemnej oferty na wykonanie:

modernizacji oświetlenia klatki schodowej i korytarzy przy zastosowaniu energooszczędnego automatycznego systemu oświetlenia (oświetlenie ruchowe) w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 8 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki zapytania ofertowego określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 20 zł na konto S.M. ”Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.

Informacje szczegółowe odnośnie warunków zapytania ofertowego można uzyskać w pokoju nr 20 w godz. 9.00 - 14.00. Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 07.08.2014r. do godziny 13.00 w Sekretariacie Spółdzielni. Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte bez podania przyczyn.

PRZETARG

Z A R Z Ą D

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKATOR”

w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

Ogłasza przetarg w formie wyboru ofert dla członków Spółdzielni/* i dla osób spoza Spółdzielni:

Na ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności następujących lokali mieszkalnych:

AOM Nr I

1) przy ul. Ludowej 17/109 o pow. 33,00m2, 2 izby, 9 piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 71.214,00zł.

AOM Nr II

2) przy Mireckiego 9/7 o pow. 38,00m2, 3 izby, 1 piętro, brak c.o. i gazu, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 44.726,00zł.

AOM Nr V

3) przy ul. Królowej Jadwigi 29/96, o pow. 34,80 m2, 3 izby, 9 piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 67.714,20zł.

AOM Nr VII

4) przy ul. Leśnej 5/94 o pow. 48,20m2, 3 izby, 5 piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 105.317,00zł.

5) przy ul. Leśnej 5/52 o pow. 73,00m2, 5 izb, 8 piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 169.944,00zł.

AOM Nr VIII

6) przy ul. Kasprzaka 58/95 o pow. 48,40m2, 3 izby, 2 piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 109.626,00zł.

7) przy ul. Os. Robotnicze 8/19, o pow. 28,60m2, 2 izby, 4 piętro wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 43.945,74zł.

Uwaga: W pierwszej kolejności będą rozpatrywane oferty członków oczekujących, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.

INFORMACJA O WARUNKACH PRZETARGU

1. Lokale mieszkalne są do remontu we własnym zakresie.

2. Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 19.08.2014r. do godz. 15:00 oraz wpłacić na konto Spółdzielni (druk na wpłatę w Dziale Członkowskim) wadium w kwocie 3000,00zł do każdego lokalu. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej kwoty wartości rynkowej, a pozostałym osobom zwrócone w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników - przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

UWAGA! W przypadku ubiegania się o mieszkanie przez członka oczekującego, winien on - przy składaniu oferty - złożyć oświadczenie potwierdzające, że nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych oraz przedłożyć zaświadczenie wydane przez zarządcę, administratora lub właściciela lokalu mieszkalnego o braku tytułu prawnego do lokalu, w którym posiada stały pobyt. Zaoferowana wartość rynkowa mieszkania nie może być niższa niż cena wywołania podana w przetargu.

3. Lokale mieszkalne można oglądać w dniu 11.08.2014r. (poniedziałek) w godz. 14.00-16.00, po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:

AOM Nr I – ul. Ludowa 19A tel. 32/ 262-19-94

AOM Nr II – ul. Jaworowa 2 tel. 32/ 262-22-40

AOM Nr V – ul. Reymonta 14/4/D tel. 32/ 262-03-33

AOM Nr VII – ul. Majakowskiego 37 tel. 32/ 264-19-21

AOM Nr VIII - ul. Kasprzaka 46 tel. 32/ 264-25-72

4. W terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, osoba której oferta zostanie wybrana winna złożyć deklarację członkowską, wnieść: wpisowe, wymagany udział, zaoferowaną kwotę ustaloną w drodze wyboru ofert oraz opłatę za wycenę mieszkania.

5. Jeżeli w/w czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z ubiegania się o lokal wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.

6. Koszt sporządzenia aktu ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego ponosi osoba wygrywająca przetarg. Akt Notarialny zawierany będzie w Kancelarii Notarialnej zlokalizowanej na terenie Dąbrowy Górniczej.

7. Budynki, w których znajdują się lokale wystawione do przetargu nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej.

8. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.08.2014r. Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń obok Działu Członkowskiego w dniu 21.08.2014r.

9. Zarząd Spółdzielni może odstąpić od przetargu bez podania przyczyny.

10. Zasady przetargu do wglądu w Dziale Członkowskim /niski parter/.

11. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr 32 262-50-55.

12. Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr I
ul. Ludowa 19A, tel. 032 262 19 94

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr II
ul. Jaworowa 2, tel. 032 262 22 40   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr III
ul. Żeromskiego 12, tel. 032 262 03 40   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr IV
ul. Kościuszki 19, tel. 032 262 03 52   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr V
ul. Reymonta14/4D, tel. 032 262 03 33   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr VI
ul. 1 Maja 38A, tel. 032 262 46 77   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr VII
ul. Majakowskiego 37, tel. 032 264 19 21   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr VIII
ul. Kasprzaka 46, tel. 032 264 25 72   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr IX
ul. Morcinka 12, tel. 032 264 24 40, 032 268 94 17   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr X

ul. Topolowa 32, tel. 032 261 20 35

Czytaj więcej >


Nie pamiętam hasła
Panel adm. Zamknij