Pi?tek, 22 2014

Logowanie do serwisu obs?ugi lokator?w

SPÓŁDZIELNIA
MIESZKANIOWA LOKATOR

DABROWA G?RNICZA
UL. ADAMIECKIEGO 11
Centrala: 032 262 20 33
Sekretariat: 032 262 34 14
Fax: 032 262 43 31

Przetargi i Ogłoszenia

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR"

w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

wymiany pionów i poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, modernizacji centralnego ogrzewania, wymiany pionów kanalizacji sanitarnej i rur wywiewnych, czyszczenia i pomalowania pionów instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Majakowskiego 9 w Dąbrowie Górniczej.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. ”Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.

Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20 w godz. 9.00 - 14.00. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 10 000 zł . Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 14.08.2014r. do godz. 15 00 w Sekretariacie Spółdzielni. Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn. Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR"

w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

wymiany pionów i poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, modernizacji centralnego ogrzewania, wymiany pionów kanalizacji sanitarnej i rur wywiewnych, czyszczenia i pomalowania pionów instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Majakowskiego 11 w Dąbrowie Górniczej.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. ”Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.

Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20 w godz. 9.00 - 14.00. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 8 000 zł . Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 14.08.2014r. do godz. 15 00 w Sekretariacie Spółdzielni. Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn. Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR"

w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę kanalizacji sanitarnej o średnicy ø 300 mm i ø 400 mm na odcinku ok. 400 mb metodą krakingu wzdłuż budynku przy ul. Morcinka 8 od studni K 202 – K 215 – K 131 do istniejącej studni K 13 w ulicy Morcinka, oraz od studni K 131 – K 58 – K 60 i odcinek od studni K 58 do studni K 15 w Dąbrowie Górniczej z opracowaniem na podstawie planu sytuacyjnego operatu geodezyjnego (dokumentacji powykonawczej) z uwzględnieniem naprawy nawierzchni i zajęcie pasa drogowego po wykonaniu powyższych prac.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. ”Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.

Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20 w godz. 9.00 - 14.00. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 25 000 zł. Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 19.08.2014r. do godz. 15 00 w Sekretariacie Spółdzielni. Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn. Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.


  -----------------

                                    Dąbrowa Górnicza, dnia 22.08.2014 r.

           

 

                   O G Ł O S Z E N I E

 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR” 
ogłasza wybór ofert na najem n/w lokali użytkowych:

 

1.

§         ul. Ludowa 9/1,    w budynku mieszkalnym, parter, wejście z klatki schodowej

§         powierzchnia:  14,50 m2

§         urządzenia techniczne:   c.o., c.w.u. zimna woda

§         c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane)

§         c.w.u. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.w.u. (opomiarowane)

§         zimna woda według zużycia i stawek PWiK

§         podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza:  7,00 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Branża:   biurowa  lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.

Wadium: 100,00 zł

 

2.

§         ul. Legionów Polskich 141/1 kl. III,    w budynku mieszkalnym, parter,

wejście z klatki schodowej

§         powierzchnia:  37,74 m2

§         spłata kredytu: 0,03 zł miesięcznie

§         odsetki od kredytu: 0,06 zł miesięcznie

§         urządzenia techniczne:   c.o., możliwość podłączenia zimnej wody, w.c.

§         c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (nieopomiarowane)

§         zimna woda według zużycia i stawek PWiK

§         podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza:  7,50 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.

Wadium: 100,00 zł

 

 

            3.

§         ul. Legionów Polskich 147/3    kl. II,  w budynku mieszkalnym, parter,wejście z klatki schodowej

§         powierzchnia:  20,60 m2

§         urządzenia techniczne:   c.o., c.w.u.,  zimna woda, w.c.

§         c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (nieopomiarowane)

§         c.w.u. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.w.u. (opomiarowane)

§         zimna woda według zużycia i stawek PWiK

§         podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza: 9,50 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Lokal w okresie wypowiedzenia od dnia 01.07.2014r. do dnia 30.09.2014r.

Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.

Wadium: 100,00 zł

Uwaga: obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu

              wypowiedzenia.

  

4.

§         ul. Dąbrowskiego 36,    w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku

§         powierzchnia:  33,00 m2

§         spłata kredytu: 0,07 zł miesięcznie

§         odsetki od kredytu: 0,16 zł miesięcznie

§         urządzenia techniczne:   c.w.u., zimna woda, w.c.

§         c.w.u. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.w.u. (opomiarowane)

§         zimna woda według zużycia i stawek PWiK

§         podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza:  7,00 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Branża:   biurowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców (nie handlowa).

Wadium: 100,00 zł.

 

 

      5.

§         ul. Kołłątaja 6A/2   pawilon wolnostojący, jednokondygnacyjny, wejście z zewnątrz

§         powierzchnia:  32,00 m2

§         urządzenia techniczne:    ---

§         podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza:  6,00 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Branża:  pomieszczenie magazynowe

Wadium: 100,00 zł.

 

 

6.

§         ul. 1 Maja 38A/2,    w pawilonie wolnostojącym, parter, wejście z zewnątrz

§         powierzchnia:  41,58 m2

§         urządzenia techniczne:   zimna woda, w.c.

§         zimna woda według zużycia i stawek PWiK

§         podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza: 8,00 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa.

Wadium: 105,00 zł

 

7.

§         ul. Leśna 5 kl. I ,    w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku

§         powierzchnia:  8,80 m2

§         urządzenia techniczne:   c.o., możliwość podłączenie zimnej wody

§         c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane)

§         podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza: 9,50 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Lokal w okresie wypowiedzenia od dnia 01.07.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.

Branża: magazynowa,  biurowa lub handlowa nie uciążliwa dla mieszkańców.

Wadium: 100,00 zł.

 

 

 

8.

§         ul. Kasprzaka 46/7 ,    w pawilonie wolnostojącym I piętro pawilonu

§         powierzchnia:  297,89 m2

§         spłata kredytu:  0,31 zł miesięcznie

§         odsetki od kredytu: 0,41 zł miesięcznie

§         urządzenia techniczne:   c.o., zimna woda, w.c.

§         c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (wg kosztów, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni)

§         zimna woda według zużycia i stawek PWiK

§         podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza: 6,50 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Lokal w okresie wypowiedzenia od dnia 01.06.2014 r. do dnia 31.10.2014 r.

Branża:   lokal przystosowany pod działalność gastronomiczną, pozostała działalność  handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla pozostałych użytkowników.

Wadium: 740,00 zł

 

 

9.

§         ul. Tysiąclecia 12 nr A,   w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku

§         powierzchnia:  20,00 m2

§         urządzenia techniczne:    ---

§         podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza:  6,50 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Branża:   magazyn

Wadium: 100,00 zł.

 

 

10.

§         ul. Topolowa 26/4,    w budynku mieszkalnym, taras wejście z zewnątrz budynku

§         powierzchnia:  54,70 m2

§         spłata kredytu:  0,15 zł miesięcznie

§         odsetki od kredytu: 0,21 zł miesięcznie

§         urządzenia techniczne:   zimna woda, w.c., możliwość podłączenia c.o. i c.w.u.

§         zimna woda według zużycia i stawek PWiK

§         podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza: 7,50 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Lokal w okresie wypowiedzenia od dnia 01.04.2014 r. do dnia 30.09.2014 r.

Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców

Wadium: 140,00 zł

Uwaga: obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu wypowiedzenia.

 

 

11.

§         ul. Topolowa 26/5A,   w budynku mieszkalnym, parter, wejście przez klatkę schodową

§         powierzchnia:  16,30 m2

§         urządzenia techniczne:    ---

§         podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza:  7,00 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Branża:  biurowa,   handlowa   lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.

Wadium: 100,00 zł.

 

 

12.

§         ul. Topolowa 22/1,   w budynku mieszkalnym, parter, wejście przez klatkę schodową

§         powierzchnia:  18,70 m2

§         spłata kredytu: 0,03 zł miesięcznie

§         odsetki od kredytu: 0,06 zł miesięcznie

§         urządzenia techniczne:    możliwość podłączenia zimnej wody – ujecie zaślepione

§         podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza:  6,00 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Branża:  biurowa,   handlowa  lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.

Wadium: 100,00 zł.

 

 

13.

§         ul. Topolowa 20/1,   w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku

§         powierzchnia:  17,10 m2

§         urządzenia techniczne:    c.o., zimna woda, w.c.

§         c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane)

§         zimna woda według zużycia i stawek P.W. i K.

§         podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza:  8,00 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Branża:  biurowa,   handlowa  lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.

Wadium: 100,00 zł.

 

U W A G A :

 

 

SPÓŁDZIELNIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE OPÓŹNIENIE PRZEKAZANIA LOKALU, WYNIKAJĄCE Z PRZYCZYN LEŻĄCYCH PO STRONIE DOTYCHCZASOWEGO NAJEMCY.

 

 

* * *

Osoby zainteresowane wynajmem w/w lokali winny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie do skrzynki w pokoju nr 38 /Sekretariat Spółdzielni/  w terminie do 08.09.2014 r. do godz.1400.

 

 

 

OFERTA WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WINNA ZAWIERAĆ:

- dane osobowe lub dane firmy,

- adres lokalu,

- proponowaną opłatę eksploatacyjną,,

- proponowany rodzaj działalności,

- ksero dowodu wpłaty wadium wpłaconego na konto PKO BP S.A. I Oddział Dąbrowa Górnicza nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091,

- nr konta bankowego celem zwrotu wadium w przypadku nie wybrania oferty,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie nazwiska, nazwy firmy w ogłoszeniu
o wynikach wyboru ofert oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r.

Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami/.

 

 

 

OFERENT SKŁADAJĄCY OFERTĘ WINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU W OPŁATACH WOBEC SPÓŁDZILENI MIESZKANIOWEJ ”LOKATOR”.

 

  

 

OFERTY BEZ ZAŁĄCZONEGO DOWODU WPŁATY WADIUM NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

 

Wyniki ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w dniu 10.09.2014 r. po godz.1200.

 

Po ogłoszeniu wyników, wadium zaliczone zostanie na poczet przyszłego czynszu, jeśli oferta zostanie wybrana, natomiast jeśli oferta nie zostanie wybrana wadium zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyboru, przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

Nie zawarcie umowy najmu przez osobę, której oferta została wybrana  w ciągu 30 dni  od daty ogłoszenia wyników powoduje przepadek wadium, a lokal będzie ponownie uczestniczył w wyborze ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dochodzenia od w/w osoby pokrycia strat z tytułu nie zawarcia umowy (np. z tytułu pustostanu).

 

 

WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA W/W LOKALE UŻYTKOWE JEST WPŁATA KAUCJI W WYSOKOŚCI MINIMUM 3-KROTNEGO MIESIĘCZNEGO CZYNSZU I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM
Z LOKALU.

Kaucja ma na celu zabezpieczenie należności Spółdzielni z tytułu najmu lokalu /zabezpieczenie z tytułu należności czynszowych i opłat/.

Kaucja zostanie przekazana na rachunek bieżący i będzie oprocentowana w wysokości ustalonej przez BP PKO. 

Kaucja podlegać będzie zwrotowi po zakończeniu umowy najmu.

Najemca, z którym Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu użytkowego nie może podnajmować w całości danego lokalu.

 

 

 

 

 

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA UZASADNIENIA ORAZ ODSTĄPIENIA OD WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Umowa najmu lokalu użytkowego i Regulamin wyboru ofert do wglądu w pokoju nr 31

 oraz w biurach Administracji.

 

                                Dąbrowa Górnicza, dnia 22.08.2014 r.

       

 

                 O G Ł O S Z E N I E

 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR” 
ogłasza wybór ofert na najem n/w lokalu użytkowego:

 

 

1.

§         ul. Kościuszki 19 nr 8/4,    w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku

§         powierzchnia:  51,00 m2

§         urządzenia techniczne:   c.o., zimna woda

§         c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (według poniesionych kosztów)

§         zimna woda według zużycia i stawek PWiK

§         podatek od nieruchomości: 1,87 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         opłata eksploatacyjna wywoławcza:  30,00 zł/m2 p. u. miesięcznie

§         VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Lokal wymaga remontu i wyposażenia wg poniższych wytycznych;

- wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej z osprzętem oraz montaż licznika energii

  elektrycznej,

- montaż grzejników,

- wykonanie w.c.,

- wykonanie sufitów podwieszanych,

- wykonanie podłóg,

- malowanie ścian i sufitów,

- wymiana drzwi wewnętrznych.

 

Najemca w/w zakres prac remontowych wykona we własnym zakresie i na własny koszt bez możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych nakładów.

 

Najemca zobowiązany jest wystąpić do Spółdzielni o wydanie warunków technicznych dotyczących zakresu prac remontowych.

Termin wykonania prac remontowych – 60 dni od dnia zawarcia umowy najmu.

 

Najemca zwolniony jest z opłaty eksploatacyjnej na okres trwania remontu lokalu, nie dłużej niż na 60 dni od daty zawarcia umowy najmu.

 

Umowa najmu zostanie zawarta na czas określony tj. 5 lat.

 

Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.

Wadium: 160,00 zł.

 

 

* * *

 

 

Osoby zainteresowane wynajmem w/w lokali winny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie do skrzynki w pokoju nr 38 /Sekretariat Spółdzielni/  w terminie do 08.09.2014 r. do godz.1400.

 

 

OFERTA WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WINNA ZAWIERAĆ:

- dane osobowe lub dane firmy,

- adres lokalu,

- proponowaną opłatę eksploatacyjną,,

- proponowany rodzaj działalności,

- ksero dowodu wpłaty wadium wpłaconego na konto PKO BP S.A. I Oddział Dąbrowa Górnicza nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091,

- nr konta bankowego celem zwrotu wadium w przypadku nie wybrania oferty,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie nazwiska, nazwy firmy w ogłoszeniu
o wynikach wyboru ofert oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity, Dz. U. z 2002 r.

Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami/.

 

OFERENT SKŁADAJĄCY OFERTĘ WINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU W OPŁATACH WOBEC SPÓŁDZILENI MIESZKANIOWEJ ”LOKATOR”.

 

OFERTY BEZ ZAŁĄCZONEGO DOWODU WPŁATY WADIUM NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 

 

Wyniki ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w dniu 10.09.2014 r. po godz.1200.

Po ogłoszeniu wyników, wadium zaliczone zostanie na poczet przyszłego czynszu, jeśli oferta zostanie wybrana, natomiast jeśli oferta nie zostanie wybrana wadium zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyboru, przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

Nie zawarcie umowy najmu przez osobę, której oferta została wybrana  w ciągu 30 dni  od daty ogłoszenia wyników powoduje przepadek wadium, a lokal będzie ponownie uczestniczył w wyborze ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dochodzenia od w/w osoby pokrycia strat z tytułu nie zawarcia umowy (np. z tytułu pustostanu).

 

 

WARUNKIEM ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA W/W LOKALE UŻYTKOWE JEST WPŁATA KAUCJI W WYSOKOŚCI MINIMUM 3-KROTNEGO MIESIĘCZNEGO CZYNSZU I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM
Z LOKALU.

Kaucja ma na celu zabezpieczenie należności Spółdzielni z tytułu najmu lokalu /zabezpieczenie z tytułu należności czynszowych i opłat/.

Kaucja zostanie przekazana na rachunek bieżący i będzie oprocentowana w wysokości ustalonej przez BP PKO. 

Kaucja podlegać będzie zwrotowi po zakończeniu umowy najmu.

Najemca, z którym Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu użytkowego nie może podnajmować w całości danego lokalu.

 

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA UZASADNIENIA ORAZ ODSTĄPIENIA OD WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Umowa najmu lokalu użytkowego i Regulamin wyboru ofert do wglądu w pokoju nr 31

 oraz w biurach Administracji. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr I
ul. Ludowa 19A, tel. 032 262 19 94

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr II
ul. Jaworowa 2, tel. 032 262 22 40   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr III
ul. Żeromskiego 12, tel. 032 262 03 40   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr IV
ul. Kościuszki 19, tel. 032 262 03 52   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr V
ul. Reymonta14/4D, tel. 032 262 03 33   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr VI
ul. 1 Maja 38A, tel. 032 262 46 77   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr VII
ul. Majakowskiego 37, tel. 032 264 19 21   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr VIII
ul. Kasprzaka 46, tel. 032 264 25 72   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr IX
ul. Morcinka 12, tel. 032 264 24 40, 032 268 94 17   

Administracja Osiedla Mieszkaniowego nr X

ul. Topolowa 32, tel. 032 261 20 35

Czytaj więcej >


Nie pamiętam hasła
Panel adm. Zamknij