OGŁOSZENIA

O G Ł O S Z E N I E

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR”
ogłasza wybór ofert na najem n/w lokali użytkowych

1. ul. Legionów Polskich 107/2 kl.II, w budynku mieszkalnym, parter, wejście z klatki  schodowej

powierzchnia:  12,60 m2
spłata kredytu: 0,01 zł miesięcznie
odsetki od kredytu : 0,01 zł miesięcznie
urządzenia techniczne:   c.o., zimna woda, w.c.
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane )
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  7,50 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
Wadium: 100,00 zł

2. ul. Legionów Polskich 131 A/3 , w pawilonie wolnostojącym, wejście z zewnątrz  

powierzchnia:  110,00 m2
spłata kredytu: 1,02 zł miesięcznie
odsetki od kredytu : 0,44 zł miesięcznie
urządzenia techniczne:   c.o., zimna woda, w.c.
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. ( opomiarowane )
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  8,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla  pozostałych  użytkowników.
Wadium: 280,00 zł.

3. ul. Legionów Polskich 127/1L kl.I , w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku  

powierzchnia:  54,60 m2
urządzenia techniczne: c.o., zimna woda, w.c.
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. ( opomiarowane )
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  9,20 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Lokal w okresie wypowiedzenia od dnia 01.04.2017 r. do dnia 30.06.2017 r.
Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla  mieszkańców.
Wadium: 150,00 zł.
Uwaga : obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu wypowiedzenia                                          

4. ul. Legionów Polskich 135/1 kl.III , w budynku mieszkalnym, parter, wejście z klatki schodowej  

powierzchnia: 8,40 m2
spłata kredytu: 0,01 zł miesięcznie
odsetki od kredytu: 0,01 zł miesięcznie
urządzenia techniczne: -
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  6,60 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla  mieszkańców.
Wadium: 100,00 zł.

5. ul. Dąbrowskiego 30/2 kl. II, w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku  

powierzchnia:  24,10 m2
spłata kredytu: 0,11 zł miesięcznie
odsetki od kredytu: 0,08 zł miesięcznie
urządzenia techniczne: zimna woda, w.c.
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  15,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Lokal w okresie wypowiedzenia od dnia 01.05.2017 r. do dnia 31.10.2017 r.
Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla  mieszkańców.
Wadium: 180,00 zł.
Uwaga : obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu wypowiedzenia.

6. ul. Kościuszki 19/6, w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku  

powierzchnia:  58,03 m2
spłata kredytu: 0,02 zł miesięcznie
odsetki od kredytu: 0,08 zł miesięcznie
urządzenia techniczne: c.o., zimna woda, w.c.
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. ( opomiarowane )
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  22,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla  mieszkańców.
Wadium: 790,00 zł.

7. ul. Królowej Jadwigi 25 B/8,    w pawilonie wolnostojącym ,  wejście z zewnątrz pawilonu

powierzchnia:  8,70 m2
urządzenia techniczne:   możliwość podłączenia zimnej wody
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  8,30 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa
Wadium: 100,00 zł.

8. ul. Królowej Jadwigi 25B/13,    w pawilonie wolnostojącym, parter, wejście z zewnątrz pawilonu

powierzchnia:  130,20 m2
spłata kredytu:  0,09 zł miesięcznie
odsetki od kredytu: 0,13 zł miesięcznie
urządzenia techniczne:   c.o.,  zimna woda, w.c.
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (wg poniesionych kosztów )
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  6,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża:   handlowa  lub usługowa.
Wadium: 330,00 zł.

9. ul. Królowej  Jadwigi 25 B/3 , w pawilonie wolnostojącym , parter , wejście z zewnątrz pawilonu

powierzchnia:  82,80 m2
spłata kredytu: 0,06 zł miesięcznie
odsetki od kredytu : 0,03 zł miesięcznie
urządzenia techniczne:   c.o., zimna woda, w.c.
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (wg poniesionych kosztów )
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  6,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
Wadium: 200,00 zł.

10. ul. Wojska Polskiego 47/4 , w pawilonie wolnostojącym , parter , wejście z zewnątrz pawilonu

powierzchnia:  266,00 m2
urządzenia techniczne:   c.o., zimna woda, w.c.
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (wg poniesionych kosztów )
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  7,28 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża: biurowa, handlowa lub usługowa .
Wadium: 660,00 zł.

11. ul. Norwida 3 ,   w budynku mieszkalnym, piwnica , wejście z klatki schodowej

powierzchnia:  32,50 m2
urządzenia techniczne:   ----------
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  5,50 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża:   magazynowa, biurowa lub handlowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
Wadium: 100,00 zł

12. ul. Majakowskiego 37, w pawilonie użytkowym , parter, 2 wejścia z zewnątrz budynku

powierzchnia: 534,30 m2 
urządzenia techniczne:   c.o., zimna woda, w.c.
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane)
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  8,30 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża:  biurowa, handlowa  lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
Wadium:2 220,00 zł.

13. ul. Kasprzaka 46/7, w pawilonie wolnostojącym, I piętro, wejście z zewnątrz pawilonu

powierzchnia:  297,89m2
spłata kredytu:  0,31 zł miesięcznie
odsetki od kredytu: 0,41 zł miesięcznie
urządzenia techniczne:   c.o., zimna woda, w.c.
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (wg poniesionych kosztów, proporcjonalnie do zajmowanej powierzchni)
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  6,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża:  biurowa, handlowa  lub usługowa nie uciążliwa dla pozostałych użytkowników.
Wadium: 740,00 zł

14. ul. Morcinka 10 , w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku

powierzchnia:  17,70 m2
urządzenia techniczne:   c.o.
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane )
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  6,50 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
Wadium: 100,00 zł.

15. ul. Tysiąclecia 10 , w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku  

powierzchnia:  16,90 m2
urządzenia techniczne: -------
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  5,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
Wadium: 100,00 zł.

16. ul. Morcinka 10 , w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku

powierzchnia:  22,70 m2
urządzenia techniczne:    -------
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  5,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża:   magazynowa ,biurowa lub handlowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
Wadium: 100,00

17. ul. Topolowa 26/5A , w budynku mieszkalnym, parter, wejście z klatki schodowej

powierzchnia:  16,30 m2
urządzenia techniczne:    -------
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  7,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
Wadium: 100,00 zł.

18. ul. Topolowa 26/4 ,    w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku

powierzchnia:  54,70 m2
spłata kredytu : 0,15 zł miesięcznie
odsetki od kredytu ; 0,21 zł miesięcznie
urządzenia techniczne:  możliwość podłączenia c.o , cwu ,zimna woda , w.c. – dwa pomieszczenia
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  7,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża: biurowa , handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
Wadium: 140,00 zł.

19. ul. Topolowa 26/5 ,    w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku

powierzchnia:  52,70 m2
urządzenia techniczne:  c.o., c.w.u., zimna woda, w.c.
c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane )
c.w.u.- rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów  c.w.u. ( opomiarowane )
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  7,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla  mieszkańców.
Wadium: 130,00

20. ul. Topolowa 24 /10,  w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz budynku

powierzchnia:  13,60 m2
spłata kredytu: 0,04 zł miesięcznie
odsetki od kredytu: 0,03 zł miesięcznie
urządzenia techniczne:   zimna woda,   możliwość podłączenia ciepłej wody
zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy
podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
opłata eksploatacyjna wywoławcza:  8,50 zł/m2 p. u. miesięcznie
VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
Wadium: 100,00 zł.

U W A G A. SPÓŁDZIELNIA  NIE  PONOSI  ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZA  EWENTUALNE OPÓŹNIENIE  PRZEKAZANIA  LOKALU,  WYNIKAJĄCE  Z  PRZYCZYN LEŻĄCYCH  PO  STRONIE  DOTYCHCZASOWEGO  NAJEMCY.

Osoby zainteresowane wynajmem w/w lokali winny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie do skrzynki w pokoju nr 38 /Sekretariat Spółdzielni/  w terminie do 03.07.2017 r. do godz.15.00.

OFERTA WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WINNA ZAWIERAĆ:

- dane osobowe lub dane firmy,
- adres lokalu,
- proponowaną opłatę eksploatacyjną,
- proponowany rodzaj działalności,
- ksero dowodu wpłaty wadium wpłaconego na konto PKO BP S.A. I Oddział Dąbrowa Górnicza nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091,
- nr konta bankowego celem zwrotu wadium w przypadku nie wybrania oferty,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie nazwiska, nazwy firmy w ogłoszeniu o wynikach wyboru ofert oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych /tekst jednolity, Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zmianami/.

OFERENT SKŁADAJĄCY OFERTĘ WINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU  W  OPŁATACH WOBEC SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ”LOKATOR”.

OFERTY  BEZ  ZAŁĄCZONEGO  DOWODU  WPŁATY  WADIUM  NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

Wyniki ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w dniu 05.07.2017 r. po godz.12.00

Po ogłoszeniu wyników, wadium zaliczone zostanie na poczet przyszłego czynszu, jeśli oferta zostanie wybrana, natomiast jeśli oferta nie zostanie wybrana wadium zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyboru, przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

Nie zawarcie umowy najmu przez osobę, której oferta została wybrana  w ciągu 30 dni  od daty ogłoszenia wyników powoduje przepadek wadium, a lokal będzie ponownie uczestniczył w wyborze ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dochodzenia od w/w osoby pokrycia strat z tytułu nie zawarcia umowy (np. z tytułu pustostanu).

WARUNKIEM  ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA W/W LOKALE UŻYTKOWE JEST WPŁATA KAUCJI W WYSOKOŚCI MINIMUM 3-KROTNEGO MIESIĘCZNEGO CZYNSZU I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM Z LOKALU

Kaucja ma na celu zabezpieczenie należności Spółdzielni z tytułu najmu lokalu /zabezpieczenie z tytułu należności czynszowych i opłat/.

Kaucja zostanie przekazana na rachunek bieżący i będzie oprocentowana w wysokości ustalonej przez BP PKO.

Kaucja podlegać będzie zwrotowi po zakończeniu umowy najmu.

Najemca, z którym Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu użytkowego nie może podnajmować w całości danego lokalu.

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA UZASADNIENIA ORAZ ODSTĄPIENIA OD WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Umowa najmu lokalu użytkowego i Regulamin wyboru ofert do wglądu w pokoju nr 31 oraz w biurach Administracji.