ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY
Dla  Wykonawców  wyłonionych  w  przetargu na realizację robót  remontowych  w  2017r.

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  "L O K A T O R"  w  Dąbrowie  Górniczej
ul. Adamieckiego 11 zaprasza do złożenia pisemnej oferty na wykonanie:

wymiany pionów instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej oraz konserwacji  pionów instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym  przy ul. Ludowa 9 w pionie m. nr 7 i 35 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

Istotne warunki zapytania ofertowego określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 20 zł na konto S.M. ”Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.

Informacje szczegółowe odnośnie warunków zapytania ofertowego można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.

Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  27.06.2017r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Spółdzielni.

Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonana tylko w terminie ustalonym do składania ofert.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte  bez podania przyczyn.

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY
Dla  Wykonawców  wyłonionych  w  przetargu na realizację robót  remontowych  w  2017r.

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  "L O K A T O R"  w  Dąbrowie  Górniczej
ul. Adamieckiego 11 zaprasza do złożenia pisemnej oferty na wykonanie:

remontu pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Kołłątaja 6 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

Istotne warunki zapytania ofertowego określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 20 zł na konto S.M. ”Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.

Informacje szczegółowe odnośnie warunków zapytania ofertowego można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.

Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  27.06.2017r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Spółdzielni.

Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonana tylko w terminie ustalonym do składania ofert.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte  bez podania przyczyn.