APEL

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” uprzejmie prosi mieszkańców o zamykanie drzwi wejściowych do budynków oraz okien na korytarzach w okresie jesienno – zimowym.

Zostawienie otwartych drzwi wejściowych lub okien na korytarzach na dłuższy czas powoduje znaczne straty ciepła.

Mieszkańcy bloków, w których znajdują się szyfratory proszeni są również o zabieranie ze sobą kluczy wejściowych do klatek schodowych.
Najlepiej, gdyby taki klucz mieli Państwo podpięty na stałe pod zestaw kluczy do mieszkań.
Podczas awarii prądu lub planowego wyłączenia przez dostawcę, szyfratory nie działają i nie ma wtedy możliwości wejścia do klatek schodowych przy użyciu szyfratorów. Należy wtedy użyć klucza do drzwi wejściowych.

Prosimy również w takich wypadkach o nie niszczenie drzwi i zamków. Są to znaczne koszty, które obciążają wszystkich właścicieli.