Statut

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej zatwierdzony Uchwałą Nr 9/2018 Walnego Zgromadzenia odbytego w 7 częściach w dniach 07, 11, 12, 13, 14, 18, 20 czerwca 2018 roku, zarejestrowany Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 16.07.2018 roku.

Do pobrania