Statut

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" uchwalony przez Walne Zgromadzenie w 2018 roku.

Do pobrania