Wydawanie zaświadczeń

wydawanie zaświadczeń

Aktualne zasady dotyczące opłat pobieranych za czynności, które nie zostały ujęte w kosztach działalności Spółdzielni dla użytkowników lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator".

Kontaktowy adres e-mail: tzc@lokator.com.pl

Konto do wpłat:

PKO BP O/Sosnowiec
Nr rachunku: 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091