Wydawanie zaświadczeń

wydawanie zaświadczeń

Aktualne zasady dotyczące opłat pobieranych za czynności, które nie zostały ujęte w kosztach działalności Spółdzielni dla użytkowników lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator".

Kontaktowy adres e-mail: tzc@lokator.com.pl