Fundusze europejskie

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w 2010 roku złożyła wniosek pod nazwą „Wymiana płyt acekol – elewacyjnych na budynku mieszkalnym Kościuszki 19 Spółdzielni Mieszkaniowej Lokator w Dąbrowie Górniczej” o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013.

Projekt realizowany w ramach programu operacyjnego – Zrównoważony rozwój miast - działanie 6.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych został oceniony pozytywnie i zakwalifikowany do otrzymania dofinansowania. Z uwagi na niewystarczającą ilość dostępnych środków finansowych został jednak umieszczony na liście rezerwowej.

W grudniu 2013 roku Spółdzielnia otrzymała informację, że przedmiotowy projekt został wybrany do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu wynosi 2.825.089,68 zł. Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 1.423.803,36 zł w tym kwota dofinansowania w wysokości 693.676,99 zł, co stanowi 48,72 % wydatków kwalifikowalnych.