INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY SPÓŁDZIELNI

W związku z zagrożeniem koronawirusem Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKATOR” prosi o ograniczenie do niezbędnego minimum bezpośrednich kontaktów z Administracjami Osiedli Mieszkaniowych i innymi jednostkami Spółdzielni (Dział Opłatza Lokale i Rozliczeń, Dział Członkowski).

Dyżury członków Zarządu Spółdzielni oraz członka Rady Nadzorczej zostają wstrzymane do odwołania.
Dyżury Działów Członkowskiego, Wkładów, Opłat za Lokale i Rozliczeń, Biura Podawczego oraz Administracji Osiedlowych zostają wstrzymane do odwołania.
Punkt Obsaługi os. Łęknice jest nieczynny do odwołania.

Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać telefonicznie, pisemnie oraz e-mailowo: poczta@lokator.com.pl.

Poniżej podajemy kontakty telefoniczne do poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółdzielni:

Dział Opłat za Lokale i Rozliczeń  - 32 262 20 33 do 35
Dział Członkowski - 32 262 20 33 do 35; 32 262 50 55

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 1 – 32 262 19 94;  32 262 22 40
Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 2 – 32 262 03 40;  32 262 03 52
Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 3 – 32 262 03 33;  32 261 74 86

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 4 – 32 262 46 77;  32 262 51 19
Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 5 – 32 264 25 72;  32 264 12 93
Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 6 – 32 264 24 40;  32 268 94 17

Punkt Obsługi "Łęknice" nieczynny 

Zarząd SM „Lokator” w Dąbrowie Górniczej informuje, że z uwagi na dużą absencję chorobową pracowników i występujące w związku z tym braki kadrowe Punkt Obsługi oś. Łęknice przy ul. Topolowej 32 będzie nieczynny do odwołania.

Wszystkie awarie, usterki i inne problemy dotyczące funkcjonowania osiedla prosimy zgłaszać w siedzibie Administracji Osiedla Mieszkaniowego Nr 6 w Dąbrowie Górniczej przy ul. Morcinka 12 lub telefonicznie pod numery:  32 264 24 40;  32 268 94 17.

Zarząd SM „Lokator”