INFORMACJE DOTYCZĄCE PRACY SPÓŁDZIELNI - AKTUALIZACJA

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w całym kraju – do odwołania obowiązują zmienione zasady obsługi interesantów w SM „LOKATOR”.

Wszelkie sprawy będą załatwiane telefonicznie lub mailowo. Osobiste wizyty w Spółdzielni będą możliwe WYŁĄCZNIE
po wcześniejszym umówieniu – telefonicznym lub mailowym i tylko wtedy, gdy załatwiana sprawa będzie wymagała osobistego stawiennictwa.

Wizyty będą odbywać się przy zachowaniu wymogów sanitarnych tj. zakryciu ust i nosa przez interesanta, dezynfekcji rąk i zachowaniu bezpiecznej odległości.

W przypadku umówionej wizyty prosimy o skorzystanie z domofonu (umocowanego z lewej strony wejścia), podanie imienia i nazwiska oraz rodzaju załatwianej sprawy w celu jej potwierdzenia.

Całą korespondencję w wersji papierowej prosimy o umieszczanie w przygotowanej do tego celu skrzynce.

Dyżury członków Zarządu Spółdzielni oraz członka Rady Nadzorczej zostają wstrzymane do odwołania.

Poniżej podajemy kontakty telefoniczne do poszczególnych jednostek organizacyjnych Spółdzielni:

Dział Opłat za Lokale i Rozliczeń  - 32 262 20 33 do 35
Dział Wkładów - 32 262 20 33 do 35
Dział Członkowski - 32 262 20 33 do 35; 32 262 50 55

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 1 – 32 262 19 94;  32 262 22 40
Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 2 – 32 262 03 40;  32 262 03 52
Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 3 – 32 262 03 33;  32 261 74 86

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 4 – 32 262 46 77;  32 262 51 19
Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 5 – 32 264 25 72;  32 264 12 93

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 6 – 32 264 24 40;  32 268 94 17

Zarząd SM „Lokator”