Walne Zgromadzenie 2018

Z uwagi na wielkość plików, materiały na Walne Zgromadzenie zostały podzielone na dwie części.
Część 1 to punkty 1 - 15 porządku obrad.
Część 2 to  punkty 16 - 19 porządku obrad.