Walne Zgromadzenie 2020

Poniżej znajduje się Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" w Dąbrowie Górniczej w 2020 roku wraz z podjętymi uchwałami.