Walne Zgromadzenie 2021

Poniżej znajduje się:

  • Protokół Kolegium Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" w Dąbrowie Górniczej w 2021 roku.
  • Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" w Dąbrowie Górniczej w 2021 roku.

Do ich otwarcia niezbędny jest program odczytujący pliki zapisane w formacie pdf.