Walne Zgromadzenie 2021

Poniżej zostały opublikowane materiały na Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" w Dąbrowie Górniczej, które odbędzie się w 2021 roku.
Do ich otwarcia niezbędny jest program odczytujący pliki zapisane w formacie pdf.