Walne Zgromadzenie 2022

Poniżej znajduje się komplet materiałów na Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej "Lokator" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Do ich otwarcia niezbędny jest program odczytujący pliki zapisane w formacie pdf.