Zarząd Spółdzielni

Prezes Zarządu:
mgr Teresa Horbowy

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych:
mgr Grażyna Rokicka

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Zarządzania Zasobami:
mgr Józef Drygała

 

Członkowie Zarządu SM "Lokator" dyżurują w każdy poniedziałek.
Zgłaszający interwencje i wnioski mieszkańcy przyjmowani są w godz. 13.00-16.00.