OGŁOSZENIE - PRACA

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Dąbrowie Górniczej 
zatrudni w pełnym wymiarze czasu pracy 
Zastępcę Kierownika Działu Inwestycji i Remontów

Wymagania:
Wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek budowlany),
Minimum 5 –letni staż pracy,
Znajomość przepisów obowiązujących w budownictwie oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
Mile widziane uprawnienia budowlane,
Dobra znajomość i umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
Umiejętność kierowania zespołem.

List motywacyjny oraz CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych - należy składać w biurze Zarządu Spółdzielni przy ul. Adamieckiego 11 (Dział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych - pokój nr 16) lub przesyłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Lokator”, 41-300 Dąbrowa Górnicza  ul. Adamieckiego 11.
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.