PRACA - Zastępca Kierownika Działu Członkowskiego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” w Dąbrowie Górniczej poszukuje kandydata do pracy na stanowisko Z-ca Kierownika Działu Członkowskiego

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe:  preferowany kierunek  - prawo
  • mile widziana praktyczna znajomość przepisów i problematyki spółdzielczości mieszkaniowej
  • co  najmniej 10 letni staż pracy
  • dobra znajomość  pakietu  MS Office (Word , Excel)
  • dokładność , rzetelność , umiejętność współpracy ora dobra komunikatywność w kontaktach z interesantami 

List motywacyjny oraz  CV   wraz  ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych  w celu rekrutacji  -  zgodnie z ustawą z  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych - należy  składać w biurze Zarządu Spółdzielni  przy ul. Adamieckiego 11 (Dział Organizacyjny  i Spraw Pracowniczych  - pokój nr 16)  lub przesyłać na adres: Spółdzielnia Mieszkaniowa „ Lokator”   41-300 Dąbrowa Górnicza  ul. Adamieckiego 11 lub poczta@lokator.com.pl

Informujemy , że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Ponadto informujemy, że:

1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Lokator” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11.
2.    Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem poczta@lokator.com.pl
3.    Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celach rekrutacyjnych
na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działanie potwierdzające , polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym  i ich wysłaniu do administratora , do momentu zakończenia rekrutacji lub wycofania zgody przez osobę.
4.    Dodatkowo jeżeli kandydat wyrazi odrębną , dobrowolną zgodę  jego dokumenty aplikacyjne będą przetwarzane na potrzeby przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku. W tym celu należy zamieścić treść zgody w przesyłanym zgłoszeniu aplikacyjnym: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb przyszłych rekrutacji”.
5.    Wyrażone przez kandydata zgody mogą zostać cofnięte w każdym momencie , bez podawania przyczyny , lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem zgody.
6.    Posiada Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • sprostowania  ( poprawiania) swoich danych osobowych
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika  z obowiązku prawnego.

7.    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
na niewłaściwe przetwarzanie  danych.
8.    Podanie danych jest dobrowolne , jednak konieczne do udziału w procesie rekrutacji.
9.    Żądania , oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na podany adres Administratora Danych lub e-mailowo na adres poczta@lokator.com.pl .