LOKALE MIESZKALNE I UŻYTKOWE

O G Ł O S Z E N I E
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOKATOR” ogłasza wybór ofert na najem n/w lokali użytkowych

Lokale użytkowe w zasobach Administracji nr 1 (siedziba ul. Jaworowa 2 w Dąbrowie Górniczej)

1. ul. Legionów Polskich 143 nr. 5,  w budynku mieszkalnym, wejście z klatki.  

 • powierzchnia:  37,10 m2
 • urządzenia techniczne: c.o. inst. elektryczna, zimna woda, w c.
 • c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o (opomiarowane)
 • zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy (opomiarowane)
 • spłata kredytu: 0,04 zł/ miesięcznie.
 • odsetki od kredytu: 0,01 zł/ miesięcznie.
 • podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • opłata eksploatacyjna wywoławcza: 12,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców budynku.
 • Wadium: 100,00 zł

2. ul. Legionów Polskich 115 kl. II,  w budynku mieszkalnym, wejście z zewnątrz.  

 • powierzchnia:  13,30 m2
 • urządzenia techniczne: c.o. inst. elektryczna, zimna woda, w c.
 • c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o (opomiarowane)
 • zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy (opomiarowane)
 • podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • spłata kredytu: 0,01 zł/ miesięcznie.
 • odsetki od kredytu: 0,01 zł/ miesięcznie.
 • opłata eksploatacyjna wywoławcza: 16,50 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Lokal w okresie wypowiedzenia do dnia 31.10.2020 r. Obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu wypowiedzenia.
 • Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców budynku.
 • Wadium: 100,00 zł

3. ul. Legionów Polskich 131 A , w pawilonie wolnostojącym na parterze, wejście z korytarza.  

 • powierzchnia:  18,50 m2
 • urządzenia techniczne:  c.o, inst. elektryczna.
 • c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (opomiarowane)
 • podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • opłata eksploatacyjna wywoławcza:  13,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Lokal w okresie wypowiedzenia do dnia 31.08.2020 r.
 • Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa  dla  pozostałych  użytkowników.
 • Wadium: 100,00 zł

4. ul. Jaworowa 2 , w pawilonie wolnostojącym na piętrze.  

 • powierzchnia:  12,30 m2
 • urządzenia techniczne:  c.o, inst. elektryczna, zimna woda i w c na korytarzu
 • c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o. (nieopomiarowane)
 • zimna woda (wg. ilości osób)
 • podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • opłata eksploatacyjna wywoławcza:  15,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa  dla  pozostałych  użytkowników.
 • Wadium: 100,00 zł

5. ul. Legionów Polskich 121 kl. I , parter w budynku mieszkalnym, wejście z klatki.  

 • powierzchnia:  13,00 m2
 • urządzenia techniczne:  inst. elektryczna.
 • podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • opłata eksploatacyjna wywoławcza:  8,50 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa  dla  pozostałych  użytkowników.
 • Wadium: 100,00 zł

6. ul. Legionów Polskich 147 kl. II,  w budynku mieszkalnym, wejście z klatki.  

 • powierzchnia:  20,60 m2
 • urządzenia techniczne: c.o. inst. elektryczna, zimna i ciepła woda, w c.
 • c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o (opomiarowane)
 • zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy (opomiarowane)
 • c.w.u  - rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.w.u (opomiarowane)
 • podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • opłata eksploatacyjna wywoławcza: 13,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Branża: biurowa, handlowa lub usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców budynku.
 • Wadium: 100,00 zł

Lokale użytkowe w zasobach Administracji nr 3 (siedziba ul. Reymonta 14/4D w Dąbrowie Górniczej)

7. ul. Królowej Jadwigi 25 B/8 w pawilonie wolnostojącym, wejście z zewnątrz pawilonu.

 • powierzchnia:  8,70 m2
 • urządzenia techniczne:   możliwość podłączenia zimnej wody
 • podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • opłata eksploatacyjna wywoławcza:  8,30 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa.
 • Wadium: 100,00 zł

Lokale użytkowe w zasobach Administracji nr 5 (siedziba ul. Kasprzaka 46 w Dąbrowie Górniczej)

8. ul. Piłsudskiego 32 nr V,  w budynku mieszkalnym, parter, wejście z zewnątrz.  

 • powierzchnia:  253,00 m2
 • urządzenia techniczne:  c.o, inst. elektryczna, zimna woda, w c.
 • c.o. – rozliczane zgodnie z regulaminem dot. zasad rozliczania kosztów energii cieplnej do celów c.o (opomiarowane)
 • zimna woda według zużycia i taryfy dostawcy (opomiarowane)
 • podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • opłata eksploatacyjna wywoławcza: 10,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Lokal w okresie wypowiedzenia do dnia 01.09.2020 r. Obecny użytkownik wyraża gotowość przekazania lokalu przed upływem okresu wypowiedzenia.
 • Branża: handlowa lub usługowa nieuciążliwa dla mieszkańców budynku.
 • Wadium: 650,00 zł                            

Lokale użytkowe w zasobach Administracji nr 6 (siedziba ul. Morcinka 12 w Dąbrowie Górniczej)

9. ul. Graniczna 10,  pawilon  wolnostojący, wejście do lokalu samodzielne z zewnątrz

 • powierzchnia:  72,00 m2
 • urządzenia techniczne:  brak
 • podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • opłata eksploatacyjna wywoławcza:  5,00 zł/m2 p. u.  miesięcznie
 • VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Branża:  magazyn, działalność usługowa.
 • Wadium: 200,00 zł

10. ul. Tysiąclecia 10/A,  w budynku mieszkalnym ,parter, wejście do lokalu samodzielne z zewnątrz

 • powierzchnia:  16,90 m2
 • urządzenia techniczne:  instalacja  elektryczna
 • podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • opłata eksploatacyjna wywoławcza:  6,00 zł/m2 p. u.  miesięcznie
 • VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Branża:  magazyn.
 • Wadium: 100,00 zł 

11. ul. Topolowa 26/5A , w budynku mieszkalnym, parter, wejście z klatki schodowej

 • powierzchnia:  16,30 m2
 • urządzenia techniczne:    -------
 • podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • opłata eksploatacyjna wywoławcza:  7,00 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Branża:   biurowa, handlowa lub usługowa nie uciążliwa dla mieszkańców.
 • Wadium: 100,00 zł.   

12. ul. Topolowa 32/7 , w budynku mieszkalnym, wejście z zewnątrz

 • powierzchnia:  20,10 m2
 • urządzenia techniczne:    -------
 • podatek od nieruchomości: 1,86 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • spłata kredytu: 0,09 zł/ miesięcznie.
 • odsetki od kredytu: 0,04 zł/ miesięcznie.
 • opłata eksploatacyjna wywoławcza:  7,50 zł/m2 p. u. miesięcznie
 • VAT w wysokości 23 % zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Branża:   magazyn.
 • Wadium: 100,00 zł.   

U W A G A: SPÓŁDZIELNIA  NIE  PONOSI  ODPOWIEDZIALNOŚCI  ZA  EWENTUALNE OPÓŹNIENIE  PRZEKAZANIA  LOKALU,  WYNIKAJĄCE  Z  PRZYCZYN LEŻĄCYCH  PO  STRONIE  DOTYCHCZASOWEGO  NAJEMCY.

Osoby zainteresowane wynajmem w/w lokali winny złożyć ofertę w zamkniętej kopercie do skrzynki w pokoju nr 38 /Sekretariat Spółdzielni/  w terminie do 17.08.2020 r. do godz.15.00.

OFERTA WYNAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO WINNA ZAWIERAĆ:

- dane osobowe lub dane firmy,
- adres lokalu,
- proponowaną wysokość opłaty eksploatacyjnej,
- proponowany rodzaj działalności,
- ksero dowodu wpłaty wadium wpłaconego na konto PKO BP S.A. I Oddział Dąbrowa Górnicza nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091,
- nr konta bankowego celem zwrotu wadium w przypadku nie wybrania oferty,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na umieszczenie nazwiska, nazwy firmy w ogłoszeniu o wynikach wyboru ofert oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L 2016.119.1) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. 2018.1000). 

OFERENT SKŁADAJĄCY OFERTĘ WINIEN ZŁOŻYĆ OŚWIADCZENIE O NIE ZALEGANIU  W  OPŁATACH WOBEC SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ”LOKATOR”. OFERTY  BEZ  ZAŁĄCZONEGO  DOWODU  WPŁATY  WADIUM  NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.            

Wyniki ogłoszone zostaną na tablicy ogłoszeń w dniu  19.08.2020 r. po godz.12.00

Po ogłoszeniu wyników, wadium zaliczone zostanie na poczet przyszłego czynszu, jeśli oferta zostanie wybrana, natomiast jeśli oferta nie zostanie wybrana wadium zostanie zwrócone na konto wpłacającego w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników wyboru, przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

Nie zawarcie umowy najmu przez osobę, której oferta została wybrana  w ciągu 30 dni  od daty ogłoszenia wyników powoduje przepadek wadium, a lokal będzie ponownie uczestniczył w wyborze ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość dochodzenia od w/w osoby pokrycia strat z tytułu nie zawarcia umowy (np. z tytułu pustostanu).

WARUNKIEM  ZAWARCIA UMOWY NAJMU NA W/W LOKALE UŻYTKOWE JEST WPŁATA KAUCJI W WYSOKOŚCI MINIMUM 3-KROTNEGO MIESIĘCZNEGO CZYNSZU I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM  Z LOKALU.

Kaucja ma na celu zabezpieczenie należności Spółdzielni z tytułu najmu lokalu /zabezpieczenie z tytułu należności czynszowych i opłat/.
Kaucja zostanie przekazana na rachunek bieżący i będzie oprocentowana w wysokości ustalonej przez BP PKO S.A  dla rachunków płatnych a`vista.
Kaucja podlegać będzie zwrotowi po zakończeniu umowy najmu.

Najemca, z którym Spółdzielnia zawarła umowę najmu lokalu użytkowego nie może podnajmować w całości danego lokalu.

SPÓŁDZIELNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA UZASADNIENIA ORAZ ODSTĄPIENIA OD WYBORU OFERENTA BEZ PODANIA PRZYCZYNY.

Umowa najmu lokalu użytkowego i Regulamin wyboru ofert do wglądu w pokoju nr 31 oraz w biurach Administracji.

PRZETARG
Zarzad SM Lokator ogłasza przetarg w formie wyboru ofert dla członków Spółdzielni i dla osób spoza Spółdzielni:

Na ustalenie pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego:

AOM Nr 6 -  przy ul. Tysiąclecia 3/25 o pow. 30,34 m2, 1 pokój, kuchnia, I piętro, wartość  wkładu  mieszkaniowego wynosi  99 969,79 zł

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU

 1. Lokal mieszkalny jest do remontu we własnym zakresie.
 2. Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.08.2020r. do godz. 15:00 oraz wpłacić    na konto Spółdzielni wadium w kwocie 3 000,00 zł.
 3. Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganego wkładu mieszkaniowego, a pozostałym osobom zwrócone w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników - przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.
 4. Zaoferowana wartość wkładu mieszkaniowego nie może być niższa niż cena wywoławcza  podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych (również bez cyfr po przecinku).
 5. Lokal mieszkalny można oglądać w dniu 06.08.2020r. (czwartek) w godz.14.00-15.00,  po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:
  AOM Nr 6 - ul. Morcinka 12, tel. 32/ 264 24 40
 6. W terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, osoba, której oferta zostanie wybrana, winna wnieść zaoferowaną wartość wkładu mieszkaniowego ustalonego w drodze wyboru ofert oraz opłatę za wycenę mieszkania w kwocie 356,70 zł.
 7. Jeżeli w/w czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z ubiegania się o lokal wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.
 8. Po wniesieniu wkładu mieszkaniowego mieszkanie uzyskuje status spółdzielczego lokatorskiego prawa i nie może stanowić zabezpieczenia kredytu bankowego.
 9. Ofertę na mieszkanie lokatorskie może złożyć jedna osoba lub małżeństwo.
 10. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.08.2020r.  
 11. Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń obok Działu Członkowskiego w dniu  13.08.2020r.  
 12. Zarząd Spółdzielni oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczynyna każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.
 13. Zasady  przetargu  do wglądu w Dziale Członkowskim /niski parter/.
 14. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 32 262-50-55.