PRZETARGI REMONTOWE

Informujemy, że Specyfikację Istotnych Warunków Do Przetargu Nieograniczonego można otrzymać również pocztą elektroniczną.
W tym celu należy skontaktować się z Działem Inwestycji i Remontów:
tel.: 32 262 20 33 wew. 314
e-mail: a.galczynska@lokator.com.pl

W trosce o nasze wspólne zdrowie apelujemy o ograniczenie wizyt w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” do niezbędnego minimum.

 

            UWAGA! TERMIN SKŁADANIA OFERT NA PRZETARG ROCZNY 2021 - DO 30.11.2020 ROKU 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” ul Adamieckiego 11 41-300 Dąbrowa Górnicza ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonywanie operatów szacunkowych dla Spółdzielni Mieszkaniowej LOKATOR w roku 2021.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50,00zł na konto SM „LOKATOR” PKO BP S.A. Oddział Sosnowiec rachunek nr: 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 19 w godz. 9.00 - 14.00, osoba upoważniona p. Jacek Górka.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 2.000,00zł. na podane wyżej konto.
Oferta wypełniona wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 30.11.2020 r. do godz. 17:00 w sekretariacie Spółdzielni.
Komisja dokona oceny złożonych i zakwalifikowanych ofert w terminie do 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia postępowania przetargowego.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKATOR”.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” ul Adamieckiego 11 41-300 Dąbrowa Górnicza ogłasza przetarg nieograniczony na: wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej LOKATOR w roku 2021.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50,00zł na konto SM „LOKATOR” PKO BP S.A. Oddział Sosnowiec rachunek nr: 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 19 w godz. 9.00 - 14.00, osoba upoważniona p. Jacek Górka.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 2.000,00zł na podane wyżej konto.
Oferta wypełniona wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 30.11.2020 r. do godz. 17:00 w sekretariacie Spółdzielni.
Komisja dokona oceny złożonych i zakwalifikowanych ofert w terminie do 10 dni roboczych od dnia rozpoczęcia postępowania przetargowego.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyny.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKATOR.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług w zakresie: czyszczenia instalacji kanalizacyjnej, chemicznego czyszczenia instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji, chemicznego czyszczenia instalacji centralnego ogrzewania z grzejnikami w zasobach Spółdzielni w 2021 r.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. ”Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 2 000 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  30.11.2020 r. do godz. 17 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Informację o wynikach  przetargu można również uzyskać drogą mailową lub telefoniczną tel. 32 262-20-33 wew. 314, e-mail a.galczynska@lokator.com.pl.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetargi nieograniczone na:
I.  Wykonywanie remontów w roku 2021 w zakresie:

- robót ogólnobudowlanych,
- robót instalacyjnych ( wod-kan. c.o, gazu),
- robót elektrycznych,
- dostawy wentylatorów dachowych,
- przeglądów i usług kominiarskich,
- robót polegających na usuwaniu nieprawidłowości występujących w przewodach kominowych,
- remontu dźwigów osobowych i towarowych,
- parkingów, chodników i naprawy nawierzchni,
- dostawy i montażu prefabrykowanych osłon śmietnikowych,
- czyszczenia, impregnacji i malowania elewacji,
- robót alpinistycznych.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. ”Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 6 000 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  30.11.2020 r. do godz. 17.00  w sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane  tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Informację o wynikach  przetargu można również uzyskać drogą mailową lub telefoniczną tel. 32 262-20-33 wew. 314, e-mail a.galczynska@lokator.com.pl.

OGŁOSZENIE O PRZETARGACH
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetargi nieograniczone na:

I. Usługi dezynfekcji, dezynsekcji, deratyzacji, deodoryzacji i usuwania gniazd owadów.
II. Usługi prześwietlania , ścinania drzew, dostarczania i nasadzania krzewu Ligustr.
III. Zakup i wymiana piasku do piaskownic wraz z dezynfekcją podłoża
w zasobach Spółdzielni w 2021r.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. ”Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie:
po 2 000 zł dotyczy pkt. I, II
oraz 1 000 zł odpowiednio do pkt. III.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  30.11.2020 r. do godz. 17.00  w sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane  tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Informację o wynikach  przetargu można również uzyskać drogą mailową lub telefoniczną tel. 32 262-20-33 wew. 314, e-mail a.galczynska@lokator.com.pl.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na: wymiana 6 pionów instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i  kanalizacji sanitarnej oraz  konserwacja pionów instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym  przy ul. Ludowa 11 piony m. nr 4,5,51,52 w Dąbrowie Górniczej  z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 5 000,00 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 28.10.2020r. do godz. 15.00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
Informację o wynikach przetargu można również uzyskać drogą mailową lub telefoniczną, tel. 32 262-20-33 wew. 314, e-mail a.galczynska@lokator.com.pl