ZAŁATW WSZYSTKO PRZEZ INTERNET

Ułatwienia w komunikacji ze Spółdzielnią – korespondencja elektroniczna i hasło do uzyskania informacji na telefon.

Uruchomiona została korespondencja elektroniczna ze Spółdzielnią. Elektronicznie, czyli bez konieczności doręczania wydrukowanych dokumentów będzie można otrzymywać m.in. informacje o wysokości opłat, rozliczenia wody i c.o., powiadomienia o stanie konta opłat, odpowiedź na korespondencję.  

W celu ułatwienia kontaktów ze Spółdzielnią, wprowadzona została również możliwość ustalenia hasła, na podstawie którego można będzie uzyskać informacje dotyczące posiadanego przez siebie lokalu telefonicznie.  

Osoby chętne do skorzystania z powyższych form komunikowania się prosimy o zapoznanie się z „Zasadami doręczania korespondencji drogą elektroniczną oraz udzielania informacji telefonicznie przez Spółdzielnię Mieszkaniowa „Lokator” w Dąbrowie Górniczej” zamieszczone na stronie internetowej Spółdzielni oraz o złożenie wypełnionego wniosku na adres czynsze@lokator.com.pl.

Zachęcamy do korzystania z korespondencji e-mailowej, która niewątpliwie ułatwia odbieranie informacji i nie generuje kosztów związanych z doręczaniem dokumentów papierowych.