Giełda Mieszkaniowa

W związku z pytaniami mieszkańców  wyjaśniamy, że Giełda mieszkaniowa na stronie www jest aktualizowana tylko raz w miesiącu, już po ukazaniu się aktualnego pisma SM "Lokator" "Spółdzielcze U SIEBIE".

Poniżej przedstawiamy zasady zamieszczania ogłoszeń:

1. Ogłoszenia dotyczące kupna, sprzedaży, zamiany lub wynajęcia lokali (mieszkań, lokali użytkowych, garaży) są bezpłatne dla członków oraz osób posiadających tytuł prawny do lokalu, jeżeli dotyczą zasobów SM „Lokator”

2. Ogłoszenia należy przekazywać osobiście w siedzibie redakcji w godzinach pracy Spółdzielni, pok. 16, ul. Adamieckiego 11, Dąbrowa Górnicza.

3. Wszystkie pozostałe ogłoszenia dotyczące nieruchomości (tj. poza wymienionymi w punkcie 1) można zamieszczać za odpłatnością, wg cennika, jak za reklamy modułowe. Warunkiem ich zamieszczenia jest odpowiednio wcześniejsze potwierdzenie dokonania zapłaty.