Giełda Mieszkaniowa

W związku z pytaniami mieszkańców  wyjaśniamy, że Giełda mieszkaniowa na stronie www jest aktualizowana tylko raz w miesiącu, już po ukazaniu się aktualnego pisma SM "Lokator" "Spółdzielcze U SIEBIE".

KOMUNIKAT

Nowe zasady zamieszczania ogłoszeń w Giełdzie mieszkaniowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” informuje o zmianach dotyczących zamieszczania ogłoszeń w piśmie „Spółdzielcze U SIEBIE” w rubryce GIEŁDA MIESZKANIOWA.

Zmiany obowiązują od stycznia 2016 roku.

Poniżej przedstawiamy nowe zasady:

1. Ogłoszenia dotyczące kupna, sprzedaży, zamiany lub wynajęcia lokali (mieszkań, lokali użytkowych, garaży) są bezpłatne, jeżeli dotyczą zasobów SM „Lokator”.

2. Ogłoszenia należy przekazywać:

  • w wersji papierowej – na adres redakcji lub
  • elektronicznej – na e-mail redakcji (usiebie@lokator.com.pl).

Ogłoszenia powinny zawierać: Imię i Nazwisko zlecającego ogłoszenie, ulicę i nr budynku, którego zlecenie dotyczy.

3. Wszystkie pozostałe ogłoszenia dotyczące nieruchomości (tj. poza wymienionymi w punkcie 1) można zamieszczać za odpłatnością, wg cennika, jak za reklamy modułowe. Warunkiem ich zamieszczenia jest odpowiednio wcześniejsze potwierdzenie dokonania zapłaty.