Giełda Mieszkaniowa

GIEŁDA MIESZKANIOWA

W związku z pytaniami mieszkańców  wyjaśniamy, że Giełda mieszkaniowa na stronie www jest aktualizowana tylko raz w miesiącu, już po ukazaniu się aktualnego pisma SM "Lokator" "Spółdzielcze U SIEBIE".

ogłoszenia do Giełdy Mieszkaniowej pisma Spółdzielcze U SIEBIE można również składać poprzez wysłanie treści wraz z danymi kontaktowymi na adres redakcji: usiebie@lokator.com.pl