ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY

Informujemy, że Specyfikację Istotnych Warunków Do Zapytań Ofertowych można otrzymać również pocztą elektroniczną.
W tym celu należy skontaktować się z Działem Inwestycji i Remontów.
tel. 32 262 20 33 wew. 314
e-mail: a.galczynska@lokator.com.pl

 

ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY
Dla  Wykonawców  wyłonionych  w  przetargu na realizację robót  remontowych  w  2024 r.

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  "L O K A T O R"  w  Dąbrowie  Górniczej ul. Adamieckiego 11 zaprasza do złożenia pisemnej oferty na wykonanie: Wymiana pionów kanalizacji deszczowej  przy ul. Topolowa 50 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

Istotne warunki zapytania ofertowego określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 20 zł na konto S.M. ”Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków zapytania ofertowego można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 06.05.2024 r. w Recepcji Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte  bez podania przyczyn.
Informację o wynikach zapytania  można również uzyskać drogą mailową lub telefoniczną tel. 32 262-20-33 wew. 314, e-mail a.galczynska@lokator.com.pl.


ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY
Dla  Wykonawców  wyłonionych  w  przetargu na realizację robót  remontowych  w  2024 r.

Spółdzielnia  Mieszkaniowa  "L O K A T O R"  w  Dąbrowie  Górniczej ul. Adamieckiego 11 zaprasza do złożenia pisemnej oferty na wykonanie: Remontu balkonów 14 szt. (m. nr 8,12,16,24,38,39,42,43,44,69,84,115,132,246) przy ul. Tysiąclecia 6  w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki zapytania ofertowego określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 20 zł na konto S.M. ”Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków zapytania ofertowego można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 22.04.2024 r. w Recepcji Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte  bez podania przyczyn.
Informację o wynikach zapytania  można również uzyskać drogą mailową lub telefoniczną tel. 32 262-20-33 wew. 314, e-mail a.galczynska@lokator.com.pl.


ZAPROSZENIE  DO  ZŁOŻENIA OFERTY
ul. Adamieckiego 11 zaprasza do złożenia pisemnej oferty na wykonanie:

Remontu pokrycia daszków nad wejściami do klatek  przy ul. Tysiąclecia 6 kl. I-VII  w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych  Wykonawcy.

Istotne warunki zapytania ofertowego określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 20 zł na konto S.M. ”Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków zapytania ofertowego można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.

Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 26.04.2024 r. w Recepcji Spółdzielni. Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert. Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte  bez podania przyczyn. Informację o wynikach zapytania  można również uzyskać drogą mailową lub telefoniczną tel. 32 262-20-33 wew. 314,e-mail a.galczynska@lokator.com.pl.