Rada Nadzorcza

Członkowie Rady Nadzorczej SM "Lokator" w Dąbrowie Górniczej 
Kadencja 2017 - 2020 

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Kowal Lidia

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

2.

Lasota Janusz

Zastępca Przewodniczącego

3.

Szafirska Helena 

Sekretarz

4.

Sabatura Jan Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

5.

Czyżowicz Czesław

Członek

6.

Kozak Bożena

Członek

7.

Kuza Dorota

Członek

8.

Malczyńska Zofia

Członek

9.

Masło Krzysztof

Członek

10.

Pasterczyk Jan

Członek

11.

Smoliński Wiesław

Członek

12.

Staudt - Kozłowska Iwona

Członek

13.

Wacowski Tadeusz

Członek

14.

Zandecki Bogdan

Członek

15.

Zawarczyński Jerzy

Członek

Komisja Rewizyjna Rady Nadzorczej
Kadencja 2017 - 2020

Lp.

Imię i Nazwisko

Funkcja

1.

Sabatura Jan

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

2.

Staudt - Kozłowska Iwona

Zastępca Przewodniczącego

3.

Zawarczyński Jerzy

Sekretarz

4.

Czyżowicz Czesław

Członek

5.

Malczyńska Zofia

Członek

Członkowie Rady Nadzorczej SM "Lokator" pełnią dyżur w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca w godz.15.00-17.00. Bliższe informacje na temat dyżurów w miesięczniku "Spółdzielcze U Siebie".