PRZETARGI

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na :

Wykonanie robót elektrycznych i instalacyjnych  z zakresu ochrony ppoż w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 49 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy.
 
Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator”
PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach. Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 15 000,00 zł .Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 05.03.2021 do godz. 13 00 do skrzynki podawczej w siedzibie Zarządu Spółdzielni. Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylkow terminie ustalonym do składania ofert. Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn. Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej www.lokator.com.pl Zamawiającego. Informację o wynikach przetargu można również uzyskać drogą mailową lub telefoniczną.
Tel. 32 262-20-33 wew. 314, e-mail a.galczynska@lokator.com.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:

Malowanie klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi w Dąbrowie Górniczej przy ul. 1 Maja 52 kl. I-VII z materiałów własnych Wykonawcy.
 
Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach. Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 10 000,00 zł. Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 05.03.2021 do godz. 13 00 do skrzynki podawczej w siedzibie Zarządu Spółdzielni. Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert. Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn. Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej www.lokator.com.pl Zamawiającego. Informację o wynikach przetargu można również uzyskać drogą mailową lub telefoniczną.
Tel. 32 262-20-33 wew. 314, e-mail a.galczynska@lokator.com.pl

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na: „Dostawę i montaż elektronicznych podzielników ciepła z radiowym odczytem oraz rozliczanie zużycia energii cieplnej dla potrzeb c.o.”

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50,00 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP S.A. 1 O/Sosnowiec    nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać telefonicznie w pokoju nr 31 w godz. 10.00-12.00 (pon. - pt.).
Informujemy, że Specyfikację Istotnych Warunków do Przetargu Nieograniczonego można otrzymać również pocztą elektroniczną, w tym celu należy skontaktować się z Działem Ekonomicznym pokój 31, tel.: 32 262 20 33  wew. 336; e-mail: m.bujakowski@lokator.com.pl
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 50.000 zł.
Oferta  winna  być  zabezpieczona  i  złożona  do  godz.14.00  do dnia 12.03.2021r. do skrzynki podawczej przed wejściem do siedziby Zarządu Spółdzielni lub przesłana  drogą pocztową, tak aby wpłynęła do siedziby Zamawiającego w wymaganym terminie.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
Wynik przetargu zostanie podany do wiadomości w formie ogłoszenia na stronie internetowej Spółdzielni www.lokator.com.pl do dnia 26.03.2021r., a Oferent który przetarg wygrał powiadomiony będzie pisemnie.


Informujemy, że Specyfikację Istotnych Warunków Do Przetargu Nieograniczonego można otrzymać również pocztą elektroniczną.
W tym celu należy skontaktować się z Działem Inwestycji i Remontów:
tel.: 32 262 20 33 wew. 314
e-mail: a.galczynska@lokator.com.pl

W trosce o nasze wspólne zdrowie apelujemy o ograniczenie wizyt w Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator” do niezbędnego minimum

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wykonanie robót elektrycznych i instalacyjnych z zakresu ochrony ppoż w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 49 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 15 000,00 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 19.02.2021 do godz. 13.00 do skrzynki podawczej w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej www.lokator.com.pl Zamawiającego.
Informację o wynikach przetargu można również uzyskać drogą mailową lub telefoniczną, tel. 32 262-20-33 wew. 314, e-mail a.galczynska@lokator.com.pl


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na: Remont i modernizacja instalacji elektrycznej. Montaż wyłącznika głównego p.poż i WLZ. Montaż rozdzielni głównej i WLZ-ów z tablicami piętrowymi. WLZ-do mieszkań z TM. przy ul. Piłsudskiego 30 kl. II w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator”  PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 8 000,00 zł. 
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 25.02.2021 do godz. 15 00 do skrzynki podawczej w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej www.lokator.com.pl Zamawiającego.
Informację o wynikach przetargu można również uzyskać drogą mailową lub telefoniczną, tel. 32 262-20-33 wew. 314, e-mail a.galczynska@lokator.com.pl 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Malowanie klatek schodowych wraz z robotami towarzyszącymi w Dąbrowie Górniczej przy ul. Leśna 7 kl. I,II,III,IV,V,VI  z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator”  PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 900 - 1400.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 23 000,00 zł. 
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 25.02.2021 do godz. 15 00 do skrzynki podawczej w siedzibie Zarządu Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej www.lokator.com.pl Zamawiającego.
Informację o wynikach przetargu można również uzyskać drogą mailową lub telefoniczną, tel. 32 262-20-33 wew. 314, e-mail a.galczynska@lokator.com.pl 


OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ogłasza przetarg nieograniczony, pisemny, ofertowy na sprzedaż: prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym nr 60/14 a.m.94, o całkowitej powierzchni 94,00m2, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Korczaka, objętej Księgą wieczystą KW nr KA1D/00003238/3 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, prawa współużytkowania wieczystego w udziale 12/100 (75,60m2) nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym nr 60/10 a.m.94, o całkowitej powierzchni 630,00m2, położonej w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Korczaka, objętej Księgą wieczystą KW nr KA1D/00029461/3 Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej.

Prawo własności gruntu przysługuje Gminie Dąbrowa Górnicza.
Użytkownikiem wieczystym gruntu – działki nr 60/14 w udziale 1/1 oraz działki gruntu 60/10 w udziale 12/100 jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR”.
W otoczeniu działek ma miejsce zabudowa punktów usługowo-handlowych o znaczeniu lokalnym.
Działki znajdują się w terenie zurbanizowanym, posiadają dostęp do podstawowych sieci uzbrojenia.
Dojazd do nieruchomości ma miejsce od głównej ulicy Korczaka drogą o nawierzchni asfaltowej.
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowy Górniczej – Uchwała Nr LII/914/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dn. 26 maja 2010r przeznaczenie w planie miejscowym dla terenów położonych w rejonie Królowej Jadwigi - Alei Róż - Katowickiej - Majakowskiego teren, na którym położone są nieruchomości opisany pod symbolem 7Uup jest jako:

przeznaczenie podstawowe - zabudowa usługowa użyteczności publicznej,

przeznaczenie dopuszczalne:

  • lokale mieszkalne wbudowane, towarzyszące funkcji podstawowej, nie więcej niż jedno na budynek użyteczności publicznej,
  • drogi wewnętrzne i parkingi,
  • obiekty małej architektury,
  • zieleń urządzona,
  • infrastruktura techniczna.

Nieruchomości nie są obciążone hipoteką.
Wysokość stawki procentowej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego – dla dz. 60/14 - 3%, dla dz.60/10 – 1%.
Wysokość opłaty z tytułu wieczystego użytkowania w roku 2020 wynosiła – dla dz. 60/14 – 338,40 PLN, dla dz. 60/10 – 98,28 PLN. Opłaty te są zwolnione z podatku VAT.
Terminy wnoszenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego – do 31 marca każdego roku z góry bez wezwania.
Cena wywoławcza – 35.000,00 PLN (+ podatek VAT 23%).
Wadium w wysokości – 2.000,00 PLN.

Osoby zainteresowane zakupem winny składać w zamkniętej kopercie oferty wraz z dowodem uiszczenia wadium w Sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 22 luty 2021r. do godz. 17.00 (wzory dokumentów wymagane do przetargu do odbioru w Dziale Inwestycji i Remontów - pokój 19).

Wadium w wysokości 2.000,00 PLN należy przelać na konto Spółdzielni najpóźniej do dnia 19 luty 2021r. PKO BP S.A. 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wybrany w drodze przetargu oferent odstąpi od nabycia nieruchomości.

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone do dnia 05 marca 2021r. i wywieszone na tablicy ogłoszeń SM „LOKATOR”.

Wadium zostaje zwrócone w terminie do 14 dni licząc od daty ogłoszenia wyników przetargu, wszystkim oferentom na wskazane przez oferentów konto, z wyłączeniem wybranego oferenta, któremu wadium zostaje zarachowane na poczet ceny kupna (zgodnie z Regulaminem zbywania nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz w drodze przetargu w Spółdzielni Mieszkaniowej „LOKATOR” §2.ust.5).
Kwota wadium zwracanego na konto uczestnika przetargu pomniejszona zostaje o opłatę bankową od przelewu.
Wybrany oferent zobowiązany jest do wniesienia na konto Spółdzielni j.w. kwoty przetargowej przed przystąpieniem do zawarcia umowy sprzedaży, w taki sposób, aby Spółdzielnia mogła stwierdzić w dniu zawarcia umowy sprzedaży, że dokonano wpłaty.
Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego o przeniesieniu prawa odrębnej własności na osobę, której oferta zostanie wybrana, do 14 dni od daty publikacji wyników na tablicy ogłoszeń w siedzibie SM „LOKATOR” oraz na stronie internetowej.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Inwestycji i Remontów (pokój 19 tel. 32 262 20 33 wew. 303).
Udostępniamy możliwość dokonania wglądu w operat szacunkowy.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru oferty bez podania uzasadnienia odwołania przetargu, albo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.