PRZETARGI

Informujemy, że Specyfikację Istotnych Warunków Do Przetargu Nieograniczonego można otrzymać również pocztą elektroniczną.

W tym celu należy skontaktować się z Działem Inwestycji i Remontów:
tel. 32 262 20 33 wew. 314, e-mail: a.galczynska@lokator.com.pl


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na:  Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Leśna 3 pion m. nr 1 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091.

Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie  4 000,00 zł . Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 14.07.2022 r. do godz. 15.00 w Recepcji Spółdzielni. Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.

Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej www.lokator.com.pl Zamawiającego. Informację o wynikach przetargu można również uzyskać drogą mailową lub telefoniczną.
telefon  32 262-20-33 wew. 314 e-mail a.galczynska@lokator.com.pl


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na:  Kompleksowa termomodernizacja budynku położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Sienkiewicza 16 z materiałów własnych Wykonawcy.

Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać na stronie internetowej pod linkiem:  

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/115472

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie  20 000,00 zł . Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 12.07.2022 r. do godz. 15 00 w Recepcji Spółdzielni. Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.

Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej www.lokator.com.pl Zamawiającego. Informację o przetargu można również uzyskać drogą mailową lub telefoniczną tel. 32 262-20-33 wew. 314,e-mail a.galczynska@lokator.com.pl


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na: Wymiana 6 pionów instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej: piony mieszkań 1,2,3,27,28,29   w budynku mieszkalnym przy ul. Leśna 7 kl. I i II (piony łazienkowo – kuchenne) w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091. Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 5 000,00 zł .

Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 08.07.2022 r. do godz. 13 00 w Recepcji Spółdzielni. Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.

Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej www.lokator.com.pl Zamawiającego. Informację o wynikach przetargu można również uzyskać drogą mailową lub telefoniczną.
telefon  32 262-20-33 wew. 314 e-mail a.galczynska@lokator.com.pl


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na:

Remont pokrycia dachu w budynku mieszkalnym przy ul. Tierieszkowej 2 kl. I,II,III  w Dąbrowe Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator”  PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091. Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie  4 000,00 zł . Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 08.07.2022 r. do godz. 1300 w Recepcji Spółdzielni. Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert. Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.

Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej www.lokator.com.pl Zamawiającego. Informację o wynikach przetargu można również uzyskać drogą mailową lub telefoniczną.
telefon  32 262-20-33 wew. 314 e-mail a.galczynska@lokator.com.pl


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Kompleksowa termomodernizacja budynku położonego w Dąbrowie Górniczej przy ul. Żeromskiego 13 z materiałów własnych Wykonawcy.

Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać na stronie internetowej pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/111819

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie  20 000,00 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 27.06.2022 r. do godz. 15 00 w Recepcji Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej www.lokator.com.pl Zamawiającego.
Informację o przetargu można również uzyskać drogą mailową lub telefoniczną tel. 32 262-20-33 wew. 314, e-mail a.galczynska@lokator.com.pl.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Remont wejść do budynku mieszkalnego przy ul. Adamieckiego 6 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie  6 000,00 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 01.07.2022 r. do godz. 13 00 w Recepcji Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na stronie internetowej www.lokator.com.pl Zamawiającego.
Informację o wynikach przetargu można również uzyskać drogą mailową lub telefoniczną, tel. 32 262-20-33 wew. 314, e-mail a.galczynska@lokator.com.pl.