PRZETARGI

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Remontu pawilonu w Dąbrowie Górniczej ul. Wojska Polskiego 47 z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 65 000,00 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  24.05.2019r. do godz. 13 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Wymiany poziomów i pionów wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji, wymiana pionów kanalizacji sanitarnej, wymiana armatury i izolacji rurociągów poziomych c.o. oraz armatury podpionowej ,konserwacja pionów instalacji gazu i c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 6 kl. I i II z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 20 000,00 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  24.05.2019r. do godz. 13 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Wymiany poziomów c.w.u i wody zimnej, wymiana pionu kuchennego instalacji wod-kan (13 pionów),wymiana pionu łazienkowego instalacji wod-kan (10 pionów),wymiana pionu łazienkowo-kuchennego instalacji wod-kan (10 pionów)w budynku mieszkalnym przy ul. Kasprzaka 24 z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 22 000,00 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  24.05.2019r. do godz. 13 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie Modernizacji oświetlenia kl. schodowych przy zastosowaniu energooszczędnego automatycznego systemu oświetlenia w Dąbrowie Górniczej przy ul. Topolowa 24 kl. I,II,III,IV i VI-5 klatek z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 5000,00 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 28.05.2019 do godz. 15 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Wymiany 6 pionów instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej oraz konserwacja pionów instalacji gazowej i c.o. budynku mieszkalnym przy ul. Legionów Polskich 149 -pion m. nr 4,30( ł i k) i 54,74(ł i k) z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 3 000,00 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  28.05.2019r. do godz. 15 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: Remontu i termomodernizacji pawilonu oraz roboty wewnętrzne dotyczące Klubu PKZ Krąg w Dąbrowie Górniczej ul. Ludowa 19a z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 50 000,00 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  29.05.2019r. do godz. 15 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG

Z A R Z Ą D
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 Ogłasza przetarg w formie wyboru ofert dla członków Spółdzielni/*  i dla osób spoza Spółdzielni:

I. Na ustalenie pierwszeństwa zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali mieszkalnych:

AOM Nr 3
przy ul. Norwida 5/39
o pow. 60,20m2, 4 izby,  IV piętro, wartość  wkładu  mieszkaniowego wynosi  142 146,56zł.

W/w lokal obciążony jest kredytem mieszkaniowym.  Miesięczne raty w 2019r. wynoszą 205,88zł
i będą wyliczane corocznie na podstawie ustalonego normatywu (obecnie 3.42). Oddłużenie mieszkania zgodnie z art. 10a ust.1 ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów ….(tekst jednolity Dz.U.2016.1779 z późniejszymi zmianami) nastąpi z dniem 31.12.2022r. Wysokość spłat kredytu do 31.12.2022r. wynosi ok. 10 000,00zł. Bliższych informacji udziela Dział Członkowski

AOM Nr 3
przy ul. Reymonta 16/80
o pow. 33,40m2, 1 pokój, kuchnia (ślepa), I piętro,  wartość  wkładu  mieszkaniowego wynosi  97 136,59zł.

II. Na ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności (w trybie art. 11 ust. 2 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych) następujących lokali mieszkalnych:

AOM Nr 1
przy ul. Ludowej 21/46 o pow. 32,60m2, 1 pokój, kuchnia (ślepa), VI piętro,  wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 93 750,00zł.

AOM Nr 2
przy ul. Dąbrowskiego 44/47 o pow. 50,50m2, 3 izby,  IV piętro, 
wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 152 837,00zł.

AOM Nr 3
przy ul. Królowej Jadwigi 25/95 o pow. 47,90m2, 3 izby, IX piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 142 588,00zł. (w lokalu do odtworzenia jest instalacja gazowa oraz elektryczna)

AOM Nr 4
przy ul. Adamieckiego 7/50
o pow. 52,31m2, 4 izby,  IX piętro, wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 147 885,00zł.

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU

1.Lokale mieszkalne są do remontu we własnym zakresie,  za wyjątkiem mieszkania przy ul. Topolowej 50/2B przeznaczonego do wynajmu.

2.Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4.06.2019r. do godz. 15:00 oraz wpłacić na konto Spółdzielni (druk na wpłatę w Dziale Członkowskim) wadium w kwocie 3000,00zł.

3.Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej kwoty wartości rynkowej (lub wkładu mieszkaniowego), a pozostałym osobom zwrócone w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników - przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

4.Zaoferowana wartość rynkowa mieszkania lub wkładu mieszkaniowego nie może być niższa niż cena wywołania podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych, (również bez cyfr po przecinku).

5.Lokale mieszkalne  można oglądać w dniu 30.05.2019r. (czwartek) w godz.14.00-15.00,  po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:

AOM Nr 1 - ul. Jaworowa 2                              tel. 32/ 262 22 40
AOM Nr 2 - ul. Kościuszki 19                           tel. 32/ 262 03 40
AOM Nr 3 - ul. Reymonta 14/4D                      tel. 32/ 262 03 33
AOM Nr 4 - ul. 1-go Maja 38A                        tel. 32/ 262 46 77
AOM Nr 7 - ul. Topolowa 32                           tel. 32/261 20 35

6.W terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, osoba której oferta zostanie wybrana winna wnieść zaoferowaną kwotę ustaloną w drodze wyboru ofert oraz opłatę za wycenę mieszkania.

7.Jeżeli w/w czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z ubiegania się o lokal wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.

8.Lokale mieszkalne przy ul. Norwida 5/39 i Reymonta 16/80 po wniesieniu wkładu mieszkaniowego uzyskują status spółdzielczego lokatorskiego prawa i nie mogą stanowić zabezpieczenia kredytu bankowego. Ofertę na mieszkanie lokatorskie może złożyć jedna osoba lub małżeństwo.

9.Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5.06.2019r.  

10.Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń obok Działu Członkowskiego w dniu  6.06.2019r.  

11.Zarząd Spółdzielni oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

12.Zasady  przetargu  do wglądu w Dziale Członkowskim /niski parter/.

13.Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 32 262-50-55.

14.Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl

PRZETARG

Z A R Z Ą D SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 Ogłasza przetarg w formie wyboru ofert dla członków Spółdzielni/*  i dla osób spoza Spółdzielni na zawarcie umowy najmu następującego lokalu mieszkalnego:

AOM Nr 7
przy ul. Topolowej 50/2b
o pow. 33,0m2, Cena wywoławcza miesięcznej kwoty czynszu najmu wynosi 700,00 zł. 

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU.

1.    Lokal mieszkalny usytuowany jest na I piętrze - składa się z pokoju z aneksem kuchennym oraz łazienki z wc. Aneks kuchenny wyposażony jest w nowe meble kuchenne, kuchenkę indukcyjną, zlew, okap oraz baterię kuchenną. Łazienka z kabiną prysznicową jest kompletnie urządzona. W pokoju zamontowane są karnisze oraz znajduje się dwudrzwiowa szafa z lustrem.

2.    Lokal wyposażony jest w instalację centralnego ogrzewania, instalację elektryczną oraz wodno – kanalizacyjną ( ciepła woda z sieci). Umowę na dostawę energii elektrycznej zawiera Najemca we własnym zakresie. 

3.    Niezależnie od zaoferowanego czynszu najmu, Najemca będzie ponosił opłaty za media: w postaci zaliczek na koszty centralnego ogrzewania, zużycia wody i jej podgrzania oraz odprowadzenia ścieków (rozliczane wg zużycia, zgodnie z obowiązującymi w Spółdzielni regulaminami); również opłatę za wywóz nieczystości, dzierżawę pojemników, legalizację wodomierzy i dźwig.

4.    Najemca zobowiązany jest również :
•    wnieść kaucję zabezpieczającą, stanowiącą 2 – krotność miesięcznego czynszu najmu, wg stawki czynszu obowiązującego w dniu zawarcia umowy najmu (kaucja podlega zwrotowi w ciągu miesiąca, od dnia opróżnienia lokalu, po potrąceniu ew. wierzytelności przysługujących Spółdzielni w dniu opróżnienia lokalu),
•    złożyć (w formie aktu notarialnego) oświadczenie, w którym Najemca poddaje się egzekucji  i zobowiązuje się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie najmu instytucjonalnego, po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy ( na podstawie art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, w związku z art. 19f ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego); wzór oświadczenia udostępnia Spółdzielnia; opłata za sporządzenie aktu notarialnego  ok. 250 zł. 
•    ubezpieczyć przedmiot najmu w zakresie odpowiedzialności cywilnej Najemcy.

5.    Umowa najmu zostanie zawarta na okres 1 roku, z możliwością jej przedłużenia. 

6.    Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 4.06.2019r. do godz. 15:00 oraz wpłacić na konto Spółdzielni (druk na wpłatę w Dziale Członkowskim) wadium w kwocie 1000,00zł. 

7.    Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej kaucji zabezpieczającej, a pozostałym osobom zwrócone w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników - przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.

8.    Zaoferowana wartość miesięcznej kwoty czynszu najmu nie może być niższa niż wartość podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych pięćdziesięciu  złotych.

9.    Lokal można oglądać w dniu 30.05.2019r. (czwartek) w godz.14.00-15.00,  po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:

AOM nr 7 –  ul. Topolowa 32         tel. 32/ 261-20-35

10.    Oferent, który wygrał przetarg zobowiązany jest w terminie do 10 dni (od daty ogłoszenia wyników przetargu) wpłacić kaucję oraz podpisać umowę najmu  lokalu, a następnie w terminie 7 dni przedłożyć w Spółdzielni oświadczenie o którym mowa w pkt. 4 oraz umowę ubezpieczenia lokalu. Wydanie kluczy nastąpi w dniu przedłożenia  przez Najemcę oświadczenia i polisy OC lub w najbliższym dniu roboczym. 

11.    Jeżeli w/w czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z zawarcia umowy najmu, wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.

12.    Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 5.06.2019r.  

13.    Informacja o wyborze oferty  podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń obok Działu Członkowskiego w dniu  6.06.2019r.  

14.    Zarząd Spółdzielni oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.

15.    Dodatkowe informacje można uzyskać w Dziale Członkowskim  osobiście lub telefonicznie - nr tel. 32 262-50-55.

16.    Ogłoszenie o przetargu zamieszczone jest  na stronie internetowej Spółdzielni www.lokator.com.pl

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie:  Remontu i modernizacji instalacji elektrycznej. Montaż rozdzielni głównej i WLZ-ów z tablicami piętrowymi. WLZ do mieszkań z TM przy ul. Piłsudskiego 30 kl. 1 i 2  z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 14 000,00 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia 07.06.2019 do godz. 13 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.