PRZETARGI

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: 
wymiany instalacji wody zimnej, kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 3 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach.
Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 140.0.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 9 000 zł .
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  27.02.2018r. do godz. 15 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego

PRZETARG
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie: 
wymiany instalacji wody zimnej, kanalizacji sanitarnej oraz przebudowy wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 1 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50 zł na konto S.M. „Lokator” PKO BP o/Sosnowiec nr 23 1020 2498 0000 8802 0017 5091 na odpowiednich drukach. Informacje szczegółowe odnośnie warunków przetargowych można uzyskać w pokoju nr 20  w godz. 9.00 - 14.00.
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 5 000 zł.
Oferta wg wzoru winna być zabezpieczona i złożona do dnia  27.02.2018r. do godz. 15 00 w Sekretariacie Spółdzielni.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonane tylko w terminie ustalonym do składania ofert.
Spółdzielnia Mieszkaniowa "LOKATOR" zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg nie dał rezultatu bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

PRZETARG
SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę zasobów w zakresie prac porządkowych i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w zasobach oraz wykonywaniem dozoru stanu techniczno-użytkowego budynków oraz terenów stanowiących własność Spółdzielni, pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni oraz terenów których Spółdzielnia jest posiadaczem samoistnym lub zależnym w zasobach Administracji nr 1 Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50,00 zł na konto SM „Lokator” PKO BP S.A. I O/Dąbrowa Górnicza Nr r-ku  23 1020 2498 0000 8802 0017 5091.
Specyfikacja  do nabycia w Dziale Ekonomicznym  (pokój nr 31) ul. Adamieckiego 11.
Informacje szczegółowe dot. przedmiotu przetargu można uzyskać w Administracji Osiedla Mieszkaniowego Nr 1  przy ul. Jaworowa 2 Dąbrowa Górnicza od 12.02.2018r. do 27.02.2018r. w godz. 10.00 – 12.00  (od poniedziałku do piątku).
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 7.000 zł na w/w konto.
Oferta wg wzoru zamieszczonego w specyfikacji winna być zabezpieczona i złożona w zamkniętej kopercie do dnia 28 lutego 2018r. w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Adamieckiego 11.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonana tylko w terminie ustalonym do składania ofert. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg unieważniono bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni dnia 07 marca  2018 r.

PRZETARG
SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę zasobów w zakresie prac porządkowych i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w zasobach oraz wykonywaniem dozoru stanu techniczno-użytkowego budynków oraz terenów stanowiących własność Spółdzielni, pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni oraz terenów których Spółdzielnia jest posiadaczem samoistnym lub zależnym w zasobach Administracji nr 2 Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50,00 zł na konto SM „Lokator” PKO BP S.A. I O/Dąbrowa Górnicza Nr r-ku  23 1020 2498 0000 8802 0017 5091.
Specyfikacja do nabycia w Dziale Ekonomicznym (pokój nr 31) ul. Adamieckiego 11.
Informacje szczegółowe dot. przedmiotu przetargu można uzyskać w Administracji Osiedla Mieszkaniowego Nr 2 przy ul. Kościuszki 19 Dąbrowa Górnicza od 12.02.2018r. do 27.02.2018r. w godz. 10.00 – 12.00  (od poniedziałku do piątku).
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 7.000 zł na w/w konto.
Oferta wg wzoru zamieszczonego w specyfikacji winna być zabezpieczona i złożona w zamkniętej kopercie do dnia 28 lutego 2018 r. w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Adamieckiego 11.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonana tylko w terminie ustalonym do składania ofert. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg unieważniono bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni dnia 07 marca 2018 r.

PRZETARG
SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę zasobów w zakresie prac porządkowych i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w zasobach oraz wykonywaniem dozoru stanu techniczno-użytkowego budynków oraz terenów stanowiących własność Spółdzielni, pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni oraz terenów których Spółdzielnia jest posiadaczem samoistnym lub zależnym w zasobach Administracji nr 3 Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50,00 zł na konto SM „Lokator” PKO BP S.A. I O/Dąbrowa Górnicza Nr r-ku  23 1020 2498 0000 8802 0017 5091.
Specyfikacja do nabycia w Dziale Ekonomicznym (pokój nr 31) ul. Adamieckiego 11.
Informacje szczegółowe dot. przedmiotu przetargu można uzyskać w Administracji Osiedla Mieszkaniowego Nr 3 przy ul. Reymonta 14/4D  Dąbrowa Górnicza od dnia 12.02.2018r. do 27.02.2018r. w godz. 10.00 – 12.00 (od poniedziałku do piątku).
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 7.000 zł na w/w konto.
Oferta wg wzoru zamieszczonego w specyfikacji winna być zabezpieczona i złożona w zamkniętej kopercie do dnia 28 lutego 2018 r. w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Adamieckiego 11.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonana tylko w terminie ustalonym do składania ofert. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg unieważniono bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni dnia 07 marca 2018 r.

PRZETARG
SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę zasobów w zakresie prac porządkowych i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w zasobach oraz wykonywaniem dozoru stanu techniczno-użytkowego budynków oraz terenów stanowiących własność Spółdzielni, pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni oraz terenów których Spółdzielnia jest posiadaczem samoistnym lub zależnym w zasobach Administracji nr 4 Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50,00 zł na konto SM „Lokator” PKO BP S.A. I O/Dąbrowa Górnicza Nr r-ku  23 1020 2498 0000 8802 0017 5091.
Specyfikacja do nabycia w Dziale Ekonomicznym (pokój nr 31) ul. Adamieckiego 11.
Informacje szczegółowe dot. przedmiotu przetargu można uzyskać w Administracji Osiedla Mieszkaniowego Nr 4 przy ul. 1 Maja 38 A Dąbrowa Górnicza od 12.02.2018r. do 27.02.2018r. w godz. 10.00 – 12.00  (od poniedziałku do piątku).
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 7.000 zł na w/w konto.
Oferta wg wzoru zamieszczonego w specyfikacji winna być zabezpieczona i złożona w zamkniętej kopercie do dnia 28 lutego 2018 r. w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Adamieckiego 11.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonana tylko w terminie ustalonym do składania ofert. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg unieważniono bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni dnia 07 marca 2018 r.

PRZETARG
SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę zasobów w zakresie prac porządkowych i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w zasobach oraz wykonywaniem dozoru stanu techniczno-użytkowego budynków oraz terenów stanowiących własność Spółdzielni, pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni oraz terenów których Spółdzielnia jest posiadaczem samoistnym lub zależnym w zasobach Administracji nr 5 Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50,00 zł na konto SM „Lokator” PKO BP S.A. I O/Dąbrowa Górnicza Nr r-ku  23 1020 2498 0000 8802 0017 5091.
Specyfikacja do nabycia w Dziale Ekonomicznym (pokój nr 31) ul. Adamieckiego 11.
Informacje szczegółowe dot. przedmiotu przetargu można uzyskać w Administracji Osiedla Mieszkaniowego Nr 5  przy ul. Kasprzaka 46 Dąbrowa Górnicza od dnia 12.02.2018r. do 27.02.2018r. w godz. 10.00 – 12.00  (od poniedziałku do piątku).Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 7.000 zł na w/w konto.
Oferta wg wzoru zamieszczonego w specyfikacji winna być zabezpieczona i złożona w zamkniętej kopercie do dnia 28 lutego 2018 r. w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Adamieckiego 11.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonana tylko w terminie ustalonym do składania ofert. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg unieważniono bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni dnia 07 marca  2018 r.

PRZETARG
SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę zasobów w zakresie prac porządkowych i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości i porządku w zasobach oraz wykonywaniem dozoru stanu techniczno-użytkowego budynków oraz terenów stanowiących własność Spółdzielni, pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni oraz terenów których Spółdzielnia jest posiadaczem samoistnym lub zależnym w zasobach Administracji nr 6 Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50,00 zł na konto SM „Lokator” PKO BP S.A. I O/Dąbrowa Górnicza Nr r-ku  23 1020 2498 0000 8802 0017 5091.
Specyfikacja do nabycia w Dziale Ekonomicznym (pokój nr 31) ul. Adamieckiego 11.
Informacje szczegółowe dot. przedmiotu przetargu można uzyskać w Administracji Osiedla Mieszkaniowego Nr 6  przy ul. Morcinka 12 Dąbrowa Górnicza od 12.02.2018r. do 27.02.2018r.  w godz. 10.00 – 12.00    (od poniedziałku do piątku).
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 7.000 zł na w/w konto.
Oferta wg wzoru zamieszczonego w specyfikacji winna być zabezpieczona i złożona w zamkniętej kopercie do dnia 28 lutego 2018 r. w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Adamieckiego 11.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonana tylko w terminie ustalonym do składania ofert. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg unieważniono bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni dnia 07 marca 2018 r.

PRZETARG
SPÓŁDZIELNIA  MIESZKANIOWA  „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

ogłasza przetarg nieograniczony na obsługę zasobów w zakresie prac porządkowych i obowiązków związanych z utrzymaniem czystości
i porządku w zasobach oraz wykonywaniem dozoru stanu techniczno-użytkowego budynków oraz terenów stanowiących własność Spółdzielni, pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni oraz terenów których Spółdzielnia jest posiadaczem samoistnym lub zależnym w zasobach Administracji nr 7 Spółdzielni Mieszkaniowej „Lokator”.

Istotne warunki przetargu określa specyfikacja, za którą należy uiścić opłatę w wysokości 50,00 zł na konto SM „Lokator” PKO BP S.A. I O/Dąbrowa Górnicza Nr r-ku  23 1020 2498 0000 8802 0017 5091.
Specyfikacja do nabycia w Dziale Ekonomicznym (pokój nr 31) ul. Adamieckiego 11.
Informacje szczegółowe dot. przedmiotu przetargu można uzyskać w Administracji Osiedla Mieszkaniowego Nr 7 przy ul. Topolowa 32 Dąbrowa Górnicza od 12.02.2018r. do 27.02.2018r.  w godz. 10.00 – 12.00   (od poniedziałku do piątku).
Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w kwocie 7.000 zł na w/w konto.
Oferta wg wzoru zamieszczonego w specyfikacji winna być zabezpieczona i złożona w zamkniętej kopercie do dnia 28 lutego 2018 r. w Sekretariacie Spółdzielni przy ul. Adamieckiego 11.
Zmiana lub cofnięcie oferty może być dokonana tylko w terminie ustalonym do składania ofert. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Lokator” zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że przetarg unieważniono bez podania przyczyn.
Ogłoszenie wyników przetargu zostanie podane do wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółdzielni dnia 07 marca  2018 r.

PRZETARG

Z A R Z Ą D  
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ   „LOKATOR” w Dąbrowie Górniczej ul. Adamieckiego 11

Ogłasza przetarg w formie wyboru ofert dla członków Spółdzielni  i dla osób spoza Spółdzielni

Na ustalenie pierwszeństwa ustanowienia i przeniesienia odrębnej  własności następującego lokalu mieszkalnego:

AOM Nr 6
przy ul. Tysiąclecia 3/4 o pow. 48,97m2, 3 izby, I piętro wartość rynkowa prawa własności z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz ułamkową częścią gruntu wynosi 105 420,00zł.

INFORMACJA  O  WARUNKACH  PRZETARGU
1.    Lokal mieszkalny jest do remontu we własnym zakresie. 
2.    Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.03.2018r. do godz. 15:00 oraz wpłacić na konto Spółdzielni (druk na wpłatę w Dziale Członkowskim) wadium w kwocie 3000,00zł. 
3.    Wadium osoby wygrywającej przetarg zostanie zaliczone na poczet wymaganej kwoty wartości rynkowej, a pozostałym osobom zwrócone w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników - przelewem bankowym, po potrąceniu kosztów przelewu.
4.    Zaoferowana wartość rynkowa mieszkania nie może być niższa niż cena wywołania podana w przetargu i winna być zaokrąglona do pełnych setek złotych, (również bez cyfr po przecinku).
5.    Lokal mieszkalny  można oglądać w dniu 08.03.2018r. (czwartek) w godz.14.00-15.00,  po uprzednim uzgodnieniu z Administracją:
AOM Nr 6 - ul. Morcinka12    tel. 32/ 264-24-40
6.    W terminie 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu, osoba której oferta zostanie wybrana winna wnieść zaoferowaną kwotę ustaloną w drodze wyboru ofert.
7.    Jeżeli w/w czynności nie zostaną dokonane w wyznaczonym terminie lub zainteresowany, który wygrał przetarg złoży rezygnację z ubiegania się o lokal, wpłacone wadium przepada i nie podlega zwrotowi.
8.    Koszt sporządzenia aktu ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego ponosi osoba wygrywająca przetarg. Akt Notarialny zawierany będzie w Kancelarii Notarialnej zlokalizowanej na terenie Dąbrowy Górniczej. 
9.    Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 14.03.2018r.  
10.    Informacja o wyborze ofert podana będzie do wiadomości na tablicy ogłoszeń obok Działu Członkowskiego w dniu  15.03.2018r.  
11.    Zarząd Spółdzielni oświadcza, że może unieważnić przetarg bez podania przyczyny na każdym etapie, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników.
12.    Zasady  przetargu  do wglądu w Dziale Członkowskim /niski parter/.
13.    Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr tel. 32 262-50-55.
14.    Ogłoszenie o przetargu zamieszczamy na stronie internetowej www.lokator.com.pl