O spółdzielni

INFORMACJE O SPÓŁDZIELNI

Należymy do grona największych spółdzielni mieszkaniowych województwa śląskiego. Istniejemy od 1959 roku. Administrujemy 228 budynkami mieszkalnymi, w których jest 17015 mieszkań. Średni wiek tych budynków wynosi około 44 lat.

Sprawne administrowanie takim majątkiem wymaga działań dostosowujących strukturę Spółdzielni do wymogów gospodarki rynkowej. Mamy zmodernizowaną siedzibę Zarządu. Interesanci mogą załatwiać swoje sprawy szybko i bezproblemowo. W tym celu powstało także stanowisko informacyjno-recepcyjne. Dostosowaliśmy też godziny otwarcia Spółdzielni do potrzeb mieszkańców – w poniedziałki prowadzimy dyżury od godziny 7 do godziny 17.

Od 2016 roku administrowanie tak dużymi zasobami Spółdzielnia wykonuje poprzez 7 Administracji Osiedlowych, a od 2019 roku przez 6 Administracji Osiedlowych, które utworzone zostały na osiedlach w różnych częściach Dąbrowy Górniczej.

Sukcesywnie, od wielu lat realizujemy program termomodernizacji budynków w zasobach Spółdzielni. Udało nam się pozyskać na ten cel pożyczki i kredyty z premią termomodernizacyjną z Banku Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Naszym atutem są wykształceni pracownicy. Zgodnie z wymogami ustawy o gospodarce nieruchomościami Członkowie Zarządu Spółdzielni oraz Kierownicy - posiadają licencję zarządcy nieruchomości. Staramy się również wdrażać nowoczesne formy organizacji pracy, aby sprawniej i szybciej reagować na sygnały mieszkańców. Wypracowaliśmy wiele form skutecznego zarządzania.

Wyróżnia nas nowoczesność - jako pierwsi w regionie opomiarowaliśmy nasze zasoby. Montaż w mieszkaniach zaworów termostatycznych, podzielników ciepła i wodomierzy umożliwił mieszkańcom ponoszenie opłat za rzeczywiste zużycie mediów. Mamy sprywatyzowaną obsługę techniczną oraz służby porządkowe. Dbamy o poprawę warunków zamieszkiwania. Remontujemy i modernizujemy, korzystając z nowoczesnych i przyjaznych dla środowiska materiałów.

Nasze osiedla położone są w różnych rejonach miasta, mają ciekawą architekturę i dobrze rozwiniętą infrastrukturę. Mają dogodne połączenia komunikacyjne z okolicznymi miastami oraz dobry i łatwy dojazd do głównych szlaków komunikacyjnych. Nasi mieszkańcy mają łatwy dostęp zarówno do usług handlowych, jak również do usług rekreacyjnych oraz uprawiania sportu.

Nowoczesne zarządzanie, dbałość o estetykę osiedli i poprawę warunków zamieszkania - to nas wyróżnia.

WIELKOŚĆ ZASOBÓW W 2022 ROKU

Lp.

Wyszczególnienie Jednostka miary

Wielkość zasobów w 2023 roku

1. Zasoby Spółdzielni ogółem z tego: tys. m² 929,00
1.1 powierzchnia mieszkań: tys. m² 879,30
1.2

powierzchnia lokali użytkowych

tys. m² 37,50
1.3 powierzchnia garaży tys. m² 12,2
2. Liczba budynków mieszkalnych szt. 228
3. Liczba mieszkań szt. 17 015
4. Liczba izb szt. 56 987
5. Powierzchnia obsługiwana przez dźwigi tys. m² 481,4
6. Liczba dźwigów szt. 322
7. Liczba budynków wyposażonych w c.o. szt. 207
8. Liczba budynków wyposażonych w c.w.u. szt. 125
9. Liczba budynków wyposażonych w gaz szt. 221
10. Średnia powierzchnia jednego mieszkania 51,7