WYNIKI ZAPYTAŃ I PRZETARGÓW

Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Remont pokrycia dachu wraz z remontem kominów w budynku mieszkalnym przy ul. Majakowskiego 11 kl. I-IV w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została  wyłoniona  firma:

Kanon Nowoczesne Technologie Budowlane Sp. z o.o.
Ul. 11-go Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza  


Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Remont rozdzielni głównych w budynku mieszkalnym przy ul. Krasińskiego 3 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została  wyłoniona  firma:

P.W „ELBIM”   Jacek Bargieła, Tadeusz Moszkowski
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 1


Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Remontu pokrycia dachowego wraz z wymianą wentylatorów  
przy ul. Reymonta 16 kl. IV,VI,VII  w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została wyłoniona firma:

ZUH „ SŁONECZKO”
ul. Sandomierska 194, 25-329 Kielce                   

UWAGA: WADIUM   ZOSTANIE  ZWRÓCONE  PRZELEWEM  NA KONTO OFERENTÓW  W  TERMINIE  30  DNI.


Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Wymiany poziomów instalacji ciepłej i zimnej wody przy ul. Piłsudskiego 30 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy 

została wyłoniona firma:

S.P „ INWESTPROJEKT” Katowice
ul. Bieszczadzka 9, 41-600 Świętochłowice

UWAGA: WADIUM   ZOSTANIE  ZWRÓCONE  PRZELEWEM  NA KONTO OFERENTÓW  W  TERMINIE  30  DNI.


Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Leśna 7 kl. II-VI w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została wyłoniona firma:

P.W. „DACHOREM”  Waldemar Rybak
Ul. Majakowskiego 37, 41-300 Dąbrowa  Górnicza

UWAGA: WADIUM   ZOSTANIE  ZWRÓCONE  PRZELEWEM  NA KONTO OFERENTÓW  W  TERMINIE  30  DNI.


Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Remont rozdzielni głównej kl. II i III, wymiana WLZ oraz tablic podpionowych (6 szt.) przy ul. Legionów Polskich 141 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została  wyłoniona  firma:

P.W „ELBIM” JACEK BARGIEŁA, TADEUSZ MOSZKOWSKI
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, UL. 11 LISTOPADA 1


Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Ludowej 19 kl. I-III  w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została  wyłoniona  firma:

P.W „DACHOREM” Waldemar Rybak
UL. MAJAKOWSKIEGO 37, 41-300 DĄBROWA  GÓRNICZA


Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kasprzaka 56 kl. IX i X  w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została  wyłoniona  firma:

KANON NOWOCZESNE TECHNOLOGIE BUDOWLANE SP. Z O.O.
UL. 11-GO LISTOPADA 1, 41-303 DĄBROWA GÓRNICZA


OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKATOR” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej NA KONSERWACJĘ I NAPRAWY BIEŻĄCE DOMOFONÓW ORAZ URZĄDZEŃ INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI REJON I

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w przetargu na konserwację i naprawy bieżące domofonów oraz urządzeń instalacji domofonowej w zasobach Spółdzielni  została wybrana firma:

EasternLink Marek Malkowski
ul. Grynia 15/202, 41-300 Dąbrowa Górnicza


OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKATOR” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej NA KONSERWACJĘ I NAPRAWY BIEŻĄCE DOMOFONÓW ORAZ URZĄDZEŃ INSTALACJI DOMOFONOWEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI REJON II

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w przetargu na konserwację i naprawy bieżące domofonów oraz urządzeń instalacji domofonowej w zasobach Spółdzielni  została wybrana firma:

EasternLink Marek Malkowski
ul. Grynia 15/202, 41-300 Dąbrowa Górnicza


OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKATOR” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej NA KONSERWACJĘ ZASOBÓW W ADMINISTRACJI NR 4

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w przetargu na konserwację  zasobów Administracji nr 4  została wybrana firma:

Zakład Usług Konserwacyjno – Remontowych Ryszard Rutkowski
ul. 1- go Maja 38A, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Uwaga:  wadium dla pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone ( po potrąceniu opłaty manipulacyjnej związanej z przelewem) przelewem na konto oferenta dnia 08.07.2021 r.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKATOR” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej NA KONSERWACJĘ ZASOBÓW W ADMINISTRACJI NR 5

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w przetargu na konserwację  zasobów Administracji nr 5  została wybrana firma:

Zakład Instalacyjno – Budowlany Zbigniew Kosiń
ul. Mickiewicza 30/9, 41-300 Dąbrowa Górnicza

Uwaga:  wadium dla pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone ( po potrąceniu opłaty manipulacyjnej związanej z przelewem) przelewem na konto oferenta dnia 08.07.2021 r.


OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO  

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „LOKATOR” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej NA KONSERWACJĘ ZASOBÓW W ADMINISTRACJI NR 6

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej informuje, że w przetargu na konserwację  zasobów Administracji nr 6  została wybrana firma:

Usługi Hydrauliczno – Gazowe Krzysztof Kuc
ul. Topolowa 50, 41-300 Dąbrowa Górnicza


Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Remont pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Kasprzaka 50 kl. 4 i 5  w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została  wyłoniona  firma:

ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH STANISŁAW GÓRA
UL. RÓŻANA 43, 41-300  DĄBROWA GÓRNICZA


Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Wymiana 6 pionów instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej oraz konserwacja pionów instalacji gazowej i c.o. w budynku mieszkalnym przy ul. Legionów Polskich 123 kl. I i II w pionie m. nr 1,2,16,17,19 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została  wyłoniona  firma:

ZAKŁAD INSTALATORSTWA WOD-KAN CO. GAZ
WACŁAW, MATEUSZ URBAŃSKI S.C.
UL. WITOSA 32A /6, 40-832 KATOWICE


Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Tysiąclecia 10 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została  wyłoniona  firma:

ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH  STANISŁAW GÓRA
UL. RÓŻANA 43, 41-300 DĄBROWA GÓRNICZA


Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Tysiąclecia 8 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została  wyłoniona  firma:

PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ANNA JANOCHA
UL. KASPRZAKA 18/19, 41-303 DĄBROWA  GÓRNICZA


Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego
przy ul. Legionów Polskich 145 kl. I w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została  wyłoniona  firma:

REKO INSTAL PAWEŁ WTOREK
AL .ZWYCIĘSTWA 95 /54, 42-520  DĄBROWA GÓRNICZA


Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Tysiąclecia 4 kl. I, II, IV,V,VI i VII  w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została wyłoniona firma:

Z.U.H „ SŁONECZKO” ŁYSAK EWA
25-329  KIELCE, UL. SANDOMIERSKA 194

UWAGA: WADIUM ZOSTANIE ZWRÓCONE PRZELEWEM NA KONTO OFERENTÓW W TERMINIE 30 DNI.


Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Remontu pokrycia dachu budynku mieszkalnego przy ul. Grynia 11  w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została  wyłoniona  firma:

P.W „DACHOREM” Waldemar Rybak
UL. MAJAKOWSKIEGO 37, 41-300 DĄBROWA  GÓRNICZA


Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Remont rozdzielni głównej i rozdzielnic podpionowych ( 7 szt.)
w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 12 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została  wyłoniona  firma:

P.W „ELBIM” JACEK BARGIEŁA, TADEUSZ MOSZKOWSKI
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA, UL. 11 LISTOPADA 1


Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Modernizacji oświetlenia klatek schodowych i korytarzy przy zastosowaniu energooszczędnego automatycznego systemu oświetlenia przy ul. Grynia 15 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została wyłoniona firma:

 ALIMAR Marek Bednarczyk
ul. Stalowa 8/104, 41-200 Sosnowiec

UWAGA: WADIUM ZOSTANIE ZWRÓCONE PRZELEWEM NA KONTO OFERENTÓW W TERMINIE 30 DNI.


Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Grynia 15 kl. I,II  i VII w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została wyłoniona firma:

P.W „DACHOREM” Waldemar Rybak
ul. Majakowskiego 37, 41-300 Dąbrowa  Górnicza

UWAGA: WADIUM  ZOSTANIE ZWRÓCONE PRZELEWEM NA KONTO OFERENTÓW W TERMINIE 30 DNI.


Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Remontu rozdzielni głównych i tablic przedlicznikowych w budynku mieszkalnym przy ul. Tysiąclecia 4 kl. I-VII w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została wyłoniona firma:

P.W „ELBIM” Jacek Bargieła, Tadeusz Moszkowski
ul. 11 Listopada 1, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

UWAGA: WADIUM ZOSTANIE ZWRÓCONE PRZELEWEM NA KONTO OFERENTÓW W TERMINIE 30 DNI.


Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego
Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Remontu pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Grynia 5 kl. I - III  w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została wyłoniona firma:

REKO- INSTAL” PAWEŁ WTOREK
AL .ZWYCIĘSTWA 95 /54, 42-520  DĄBROWA GÓRNICZA

UWAGA: WADIUM ZOSTANIE ZWRÓCONE PRZELEWEM NA KONTO OFERENTÓW W TERMINIE 30 DNI.