WYNIKI ZAPYTAŃ I PRZETARGÓW

Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Uszczelnienie przewodów rękawem „ALUFOL” – remont pięciu pionów kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi 27 – piony m. nr 6,8,9 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została wyłoniona firma:

Zakład Handlowo- Usługowy „Słoneczko” Ewa Łysak
ul. Sandomierska 194, 25 -329 Kielce

UWAGA: WADIUM   ZOSTANIE  ZWRÓCONE  PRZELEWEM  NA KONTO OFERENTÓW  W  TERMINIE  30  DNI.


Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Uszczelnienie przewodów rękawem „ALUFOL” – remont sześciu pionów kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi 29 – piony m. nr 7,8,9 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została wyłoniona firma:

Zakład Handlowo- Usługowy „Słoneczko” Ewa Łysak
ul. Sandomierska 194, 25 -329 Kielce

UWAGA: WADIUM   ZOSTANIE  ZWRÓCONE  PRZELEWEM  NA KONTO OFERENTÓW  W  TERMINIE  30  DNI.


Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Uszczelnienie przewodów rękawem „ALUFOL” – remont trzech pionów  kominowych w budynku mieszkalnym przy ul. Królowej Jadwigi 25 – pion m. nr 2 i 3  w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została  wyłoniona  firma:

Zakład Handlowo- Usługowy „Słoneczko” Ewa Łysak
ul. Sandomierska 194, 25 -329 Kielce


Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Wymiana 4 pionów instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji
i kanalizacji sanitarnej : piony mieszkań 1,4,68 oraz konserwacja pionów instalacji gazowej i co. w budynku mieszkalnym
przy ul. Legionów Polskich 115 kl. I i III w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została  wyłoniona  firma:

„ERBUD” S.C. ANNA STRZELCZYK, ARKADIUSZ KARSZNIA
UL. BARDOWSKIEGO 10/6, 40- 836 KATOWICE


Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Wymiana poziomów wody, zimnej, ciepłej i cyrkulacji
przy ul. Morcinka 16 kl. I,II i IV w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została wyłoniona firma:

„ERBUD” S.C. Anna Strzelczyk, Arkadiusz Karsznia
ul. Bardowskiego 10/6, 40 -836 Katowice

UWAGA: WADIUM   ZOSTANIE  ZWRÓCONE  PRZELEWEM  NA KONTO OFERENTÓW  W  TERMINIE  30  DNI.


Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Wydzielenie miejsc parkingowych ogrodzonych przy ul. Graniczna 10 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została wyłoniona firma:

Z.R.U.P „EFEKT” Zbigniew Jasiński
ul. Hallera 12/11, 41-200 Sosnowiec

UWAGA: WADIUM   ZOSTANIE  ZWRÓCONE  PRZELEWEM  NA KONTO OFERENTÓW  W  TERMINIE  30  DNI.


Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Remont i modernizacja instalacji elektrycznej. Montaż wyłącznika głównego p.poż i WLZ. Montaż rozdzielni głównej i WLZ-ów z tablicami piętrowymi. WLZ-do mieszkań z TM. przy ul. Piłsudskiego 32 kl. II w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została wyłoniona firma:

INSTALPOINT Sp. z o.o.
41-208 Sosnowiec, ul. Konstytucji 55a/9

UWAGA: WADIUM   ZOSTANIE  ZWRÓCONE  PRZELEWEM  NA KONTO OFERENTÓW  W  TERMINIE  30  DNI.