WYNIKI ZAPYTAŃ I PRZETARGÓW

Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Zabezpieczenie okien w klatkach schodowych przez montaż siatki polietylenowej w budynku mieszkalnym – jeden  pion okien od frontu i drugi z boku przy ul. Tysiąclecia 6 kl. I-VII  w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została  wyłoniona  firma:

Z.R.U.P „EFEKT” ZBIGNIEW JASIŃSKI
UL. HALLERA 12/11, 41-200 SOSNOWIEC


Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Remontu kotłowni przy ul. Ordona 339 A w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została wyłoniona firma:

S.P „INWESTPROJEKT”  Katowice
ul. Bieszczadzka 9, 41-600 Świętochłowice

UWAGA: WADIUM   ZOSTANIE  ZWRÓCONE  PRZELEWEM  NA KONTO OFERENTÓW  W  TERMINIE  30  DNI.


Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie:

- rozbiórka pawilonu i zagospodarowanie terenu przyległego do budynku
- zagospodarowanie terenu przyległego do budynku – murek i nawierzchnia

przy ul. Reymonta 14 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy.

została wyłoniona firma:

ETA EURODROGI Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 6/1a, 41-303 Dąbrowa Górnicza

UWAGA: WADIUM   ZOSTANIE  ZWRÓCONE  PRZELEWEM  NA KONTO OFERENTÓW  W  TERMINIE  30  DNI.


Ogłoszenie wyniku przetargu nieograniczonego 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Wymiana pionów i poziomów instalacji zimnej wody wraz z wymianą pionów kanalizacyjnych. Instalacja nawodnionych pionów przeciwpożarowych w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 7
w Dąbrowe Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została wyłoniona firma:

P.U.H BOGMAR Bogusław Rokosz
ul. Br. Mieroszewskich 18A, 41-219 Sosnowiec  

UWAGA: WADIUM   ZOSTANIE  ZWRÓCONE  PRZELEWEM  NA KONTO OFERENTÓW  W  TERMINIE  30  DNI.


Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Wymiana pionu łazienkowo-kuchennego instalacji  wod-kan w budynku mieszkalnym przy ul. Dzieci Wrześni 3 piony m. nr 1,2,3,13,14  w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została  wyłoniona  firma:

F.U.H „SAWI” Andrzej Smolnicki
Ul. Augustynika 17/4, 41-300 Dąbrowa Górnicza


Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: Wymiana pionu łazienkowo-kuchennego instalacji  wod-kan
w budynku mieszkalnym przy ul. 1 Maja 54  pion m. 47,48,76,78 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została  wyłoniona  firma:

F.U.H. „SAWI” Andrzej Smolnicki
ul. Augustynika 17/34, 41-300 Dąbrowa Górnicza 


Ogłoszenie wyniku zapytania ofertowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa „LOKATOR” informuje, że na wykonanie: wymiana pionów łazienkowego i wc oraz kuchennego instalacji wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej w budynku mieszkalnym przy ul. Topolowa 30 pion m. nr 44,45,46 w Dąbrowie Górniczej z materiałów własnych Wykonawcy

została  wyłoniona  firma:

F.U.H. „SAWI” Andrzej Smolnicki
ul. Augustynika 17/34, 41-300 Dąbrowa Górnicza