Kontakt

ADRES

41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Adamieckiego 11

Centrala tel. 32 262 20 33


Dział Członkowski: wew. 318 
tzc@lokator.com.pl

Dział Księgowości Finansowej: wew. 327

Dział Opłat za Lokale i Rozliczeń: wew. 319
czynsze@lokator.com.pl

Dział Inwestycji i Remontów: wew. 342
Dział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych: wew. 308
Dział Ekonomiczny: wew. 349

Sekretariat Zarządu:
Tel.     32 262 34 14
poczta@lokator.com.pl

Do Redakcji pisma "Spółdzielcze U SIEBIE": wew. 355
usiebie@lokator.com.pl 


Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 1
ul. Jaworowa 2, 41 – 310 Dąbrowa Górnicza
Tel. 32 262 19 94, 32 262 22 40
adm1@lokator.com.pl
Kierownik: Bożena Bargieła 

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 2
ul. Kościuszki 19, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel. 32 262 03 40, 32 262 03 52
adm2@lokator.com.pl
p.o. Kierownika: Monika Pająk 

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 3
ul. Reymonta14/4D, 41 – 300 Dąbrowa Górnicza
Tel. 32 262 03 33
adm3@lokator.com.pl
Kierownik: Jarosław Kowalski 

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 4
ul. 1 Maja 38A, 41-300 Dąbrowa Górnicza
Tel. 32 262 46 77, 32 262 51 19
adm4@lokator.com.pl
Kierownik: Łukasz Lisowski 

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 5
ul. Kasprzaka 46, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Tel. 32 264 25 72, 32 264 12 93
adm5@lokator.com.pl
Kierownik: Grzegorz Rabsztyn

Administracja Osiedla Mieszkaniowego Nr 6
ul. Morcinka 12, 41-303 Dąbrowa Górnicza
Tel. 32 264 24 40, 32 261 20 35
adm6@lokator.com.pl
Kierownik: Fabian Szczerek

GODZINY PRACY:

Poniedziałek: 7.00 - 17.00
Wtorek: 7.00 - 15.00
Środa: 7.00 - 15.00
Czwartek: 7.00 - 15.00
Piątek: 7.00 - 13.00 

NIP: 629-00-12-226

KONTO

PKO BP SA OC/Sosnowiec
23 10202498 00008802 00175091

WAŻNE TELEFONY:

Pogotowie Awaryjne 32 262-52-26 lub 502-510-156
Ośrodek Dyspozycyjny Prezydenta Miasta 32 262-44-10
Straż Miejska 32 264-91-28
Alba MPGK 32 262-50-13, 32 262-50-29
"AKCJA ZIMA" 32 262-50-13, 600-405-627 (24h)